strona główna

Powiat remontuje kolejną "schetynówkę"

- Jeździ się jak po maśle – mówi Wanda Trzęsicka z Bogacicy o remontowanym odcinku drogi powiatowej z Ligoty Dolnej do Jasienia, przez Krasków, Bogacicę, Borkowice, Bażany.

- Po tym co już położyli jeździ się idealnie – dodaje, pokazując nową nawierzchnię. - Kładą asfalt po kawałku, mam nadzieję, że już niebawem dotrą i do mojej posesji. W porównaniu do tego co było jezdnia jest gładka jak stół – podsumowuje pani Wanda.

Remont wspomnianej drogi powiatowej ma kosztować 3,6 mln zł. Z czego połowę pokrywa z własnego budżetu powiat, a połowę budżet państwa z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.

Zakres prac obejmuje remont jezdni. Przede wszystkim wzmocnienie i wyrównanie nawierzchni oraz likwidację spękań, kolein i zastoisk wód opadowych, poprzez wykonanie warstwy wyrównawczo – profilującej o grubości 4 cm i drugiej nowej warstwy o grubości 4 cm. Remont nawierzchni poprawi komfort i bezpieczeństwo jazdy. Po drugie zahamuje proces dalszej degradacji drogi, która jest wykorzystywana jako objazd, w przypadku okresowej nieprzejezdności dróg krajowych nr 42 i 45 (np. z powodu wypadków).

Remont pobocza drogi polega na ścięciu zawyżonego pobocza oraz wzmocnienie go na szerokość 1 m warstwą tłucznia o grubości 10 cm.

Wykonane zostanie także odwodnienie drogi poprzez renowację rowów, oczyszczenie oraz remont przepustów pod koroną drogi. Zlikwidowane zostaną lokalnie występujące zastoiska wód opadowych i roztopowych. W trakcie robót dodatkowo (poza ich zaplanowanym zakresem) wyremontowane zostały dwa przepusty.

Na całym remontowanym odcinku odnowione zostanie oznakowanie poziome i wymienione zostaną znaki drogowe. A tablice malowane farbą olejną zostaną wymienione na odblaskowe. Remont ponad 13-kilometrowego odcinka powinien zakończyć się jeszcze w sierpniu.


 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku