strona główna

Seniorzy podsumowali sezon rowerowy


19 listopada w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku emeryci podsumowali wyjazdy rowerowe organizowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kluczborku. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Piotr Pośpiech – Starosta Kluczborski, Maria Żurek – kierownik Referatu Promocji Powiatu, Turystki i Kultury Starostwa Powiatowego w Kluczborku oraz Grzegorz Błażewski - kierownik Referatu Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Kluczborku. 

Motywacją do dalszych wspólnych wyjazdów, oprócz dobrej kondycji fizycznej i udanej zabawy, było wręczenie nagród oraz drobnych upominków dla tegorocznych rekordzistów. W 2008 roku seniorzy zorganizowali trzydzieści trzy wycieczki, w tym jedną pielgrzymkę do Częstochowy. W sumie w wycieczkach rowerowych wzięło udział 115 osób. Całość trasy w trzydziestu trzech etapach wynosiła dziewięćset czterdzieści kilometrów.

Nagrodzeni dyplomami Starosty Kluczborskiego:
1. Mieczysław Klimek – najwięcej przejechanych kilometrów: 955 (udział w 27 wycieczkach);
2. Mieczysław Zamasz – najstarszy uczestnik – 80 lat (415 km, udział w 17 wycieczkach);
3. Bar Joanna – najstarsza kobieta – 73 lat (73 km, udział w 5 wycieczkach).

Wyróżnienia otrzymali także uczestnicy, którzy wzięli udział w największej ilości wycieczek oraz przejechali najwięcej kilometrów. Zwycięzcom gratulujemy. A wszystkim uczestnikom życzymy wytrwałości i dalszych sukcesów w dążeniu do wyznaczonego celu.
 

Najbardziej aktywni rowerzyści - emeryci ze Starostą Kluczborskim - Piotrem Pośpiechem

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku