strona główna

Remont sali Ogólniaka


Modernizacja sali gimnastycznej trwa w zasadzie od 2005 r. Na początku wykonano odwodnienie obiektu, wymieniono okna oraz docieplono stropodach. Od maja 2007 r.  prowadzone są prace instalacyjne, natomiast we wrześniu zostanie wykonana nowa podłoga ze specjalną sportową nawierzchnią.

Pieniądze na to wszystko pochodzą m.in. z limitu środków przyznawanych corocznie samorządowi wojewódzkiemu przez Ministra Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W lutym tego roku powiat kluczborski złożył wniosek o ujęcie remontu w Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego na 2007 r. W kwietniu Program, zawierający zadanie, został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Opolskiego, a w maju przyjęty w ostatecznym kształcie przez Sejmik Województwa Opolskiego. Otrzymana kwota dofinansowania to 165 000 zł, co stanowi 33 procent wartości wszystkich poniesionych i planowanych nakładów. Pozostała część kosztów pokryta zostanie z budżetu powiatu. Powiat złożył jeszcze wniosek na dofinansowanie remontu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – CKU w Kluczborku, który został ujęty w zadaniach rezerwowych Programu.

Po remoncie w sali Ogólniaka zmieni się sporo. W miejsce dotychczasowej szatni dla uczniów i pomieszczenia dla nauczycieli powstanie dodatkowa salka do ćwiczeń. Dwie szatnie dla uczniów umieszczono teraz obok siebie, wyremontowano także łazienki. Na samej sali zostanie wymieniona przede wszystkim podłoga.

- Poprzednia nie spełniała wymogów bezpieczeństwa, położona bezpośrednio na beton była twarda i bez amortyzacji, a to groziło urazami podczas ćwiczeń. Nowa nawierzchnia będzie składać się z paneli. Jest to specjalna podłoga zakładana w dużych obiektach sportowych, sprężysta i bezpieczna – mówi Mariusz Kaczmarski, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku. Dodaje, że to był w zasadzie główny powód remontu.
Oprócz tego na sali będzie nowe oświetlenie, powstanie system wentylacji. Pomieszczenie zostanie wyposażone w nowe drabinki, tablice do koszykówki i słupki do siatkówki.

Prace zakończą się około 17 października. To dobra wiadomość nie tylko dla uczniów, ale i innych, którzy korzystają z sali. Dziennie ćwiczy tu ok. 300 uczniów, ale po godzinie 15.00 odbywają się także zajęcia pozalekcyjne oraz treningi dwóch kadr szkoły w piłce siatkowej i Kluczborskiego Klubu Karate. Poza tym na halę przychodzą harcerze, czasami uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas i Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
- Pieniądze uzyskane przez Starostwo pozwolą na wykonanie kompleksowego remontu. Bez nich trzeba byłoby zdecydować się na rozwiązanie doraźne, a za dwa lata czekałyby nas kolejne naprawy – mówi dyrektor ZSO.

Gruntowny remont był absolutną koniecznością, ponieważ obiekt nie był poważnie modernizowany od kilkudziesięciu lat.

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku