strona główna

Rekrutacja do szkół dla dorosłych

 

 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH w ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku ROZPOCZĘTA
 

TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH Nr 1 - 3 letnie na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej
• technik żywienia i gospodarstwa domowego
• technik handlowiec
• technik mechanik
• technik pojazdów samochodowych
• technik budownictwa
• technik technologii drewna
• technik elektrykSZKOŁA POLICEALNA Nr 2 DLA DOROSŁYCH – 2 letnia na podbudowie szkoły średniej
• technik informatyk
• technik budownictwa
• technik technologii drewna
• technik mechanik
• technik urządzeń sanitarnych
• technik prac biurowych


SZKOŁA POLICEALNA Nr 2 DLA DOROSŁYCH – 1,5 roczna na podbudowie szkoły średniej
• technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA DLA DOROSŁYCH – 3 letnia na podbudowie gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej
- ślusarz
- mechanik pojazdów samochodowych

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku