strona główna

Kluczborski "Ogólniak" trzeci w województwie

 

Po raz 11 „Rzeczpospolita” oraz miesięcznik „Perspektywy” ogłosiły wyniki ogólnopolskiego rankingu szkół ponadgimnazjalnych. W rankingu ujęto 384 szkoły z całego kraju. Spośród kluczborskich szkół średnich w rankingu znalazło się I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, które uplasowało się na 3 miejscu w województwie opolskim i na 90 w Polsce. Jest to lepszy wynik niż w roku ubiegłym. W 2008 r. I LO znajdowało się na 120 miejscu w kraju.
W rankingu bierze się pod uwagę liczbę laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkole oraz liczbę samych konkursów i olimpiad.

Serdecznie gratulujemy Dyrekcji, Nauczycielom oraz Uczniom.

 

 

Cały ranking można zobaczyć pod adresem

http://www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=152&Itemid=399
 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku