strona główna

02.08.2018

Dlaczego wspieramy rodziny zastępcze?

 

Bo im więcej takich rodzin, tym mniej dzieci w domach dziecka. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku rozpoczyna drugą edycję programu "Bliżej siebie".

 - Działania integracyjne i wspierające rodziny w pełnieniu roli zastępczych rodziców prowadzimy od blisko 10 lat - mówi Iwona Rudnicka-Hrynyszyn, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku. - Poprzedni tego typu projekt przyniósł konkretne efekty. Dlatego zdecydowaliśmy się go kontynuować.
 

I ponownie niemal w całości za unijne pieniądze, a konkretnie za ok. 2 mln zł, które udało się PCPR-owi pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Wartość całego projektu - 2,1 mln.


Nowy projekt pod nazwą „Bliżej siebie 2” po drobnych zmianach będzie obejmował m.in. specjalistyczne formy wsparcia oferowane przez - psychologa, pedagoga, (indywidualne i grupowe), neurologopedę, terapeutów, rehabilitantów spotkania integrujące i szkolenia dla rodziców zastępczych, terapię, opiekę pedagoga, przy problemach w nauce pomoc pedagoga, ale nie w placówce tylko w miejscu zamieszkania, nowym elementem jest rehabilitacja dla dzieci i dorosłych, a także zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci. Kontynuowana też będzie szkoła dla rodziców, ale w nieco zmienionej formie.

- Zakres wsparcia jest dostosowany do potrzeb, które wnikliwie zbadaliśmy – mówi dyrektor PCPR. - Przypomnę, że głównym założeniem projektu jest wzmocnienie lub przywrócenie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności oraz aktywności społecznej wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej oraz ich opiekunów przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.
 

Projekt będzie realizowany od maja 2018 r. do grudnia 2020 r.

W ramach drugiej edycji programu rodziny zastępcze będą mogły też skorzystać z rehabilitacji. To ważne, ponieważ dużą ich część stanowią osoby starsze.


W powiecie kluczborskim jest ponad 90 rodzin zastępczych, które wychowują 115 dzieci.


Oprac. i fot. M. Kluf
 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku