strona główna

Zagrożenia bioterrorystyczne – ćwiczenia

 

"Koordynacja działań w sytuacji zagrożenia bioterrorystycznego oraz wybuchu pożaru i ewakuacji osób w Zespole Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku" – ćwiczenia pod taką właśnie nazwą organizuje 13 października Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Zostaną przeprowadzone od 8.30 do 11.30.

W pierwszej części ćwiczeń służby "przetrenują" postępowanie w przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia; w drugiej części – postępowanie w sytuacji wystąpienia zagrożenia pożarowego, oraz ewakuację osób i uwalnianie poszkodowanych w obiekcie użyteczności publicznej jakim jest szkoła.

Celem ćwiczeń jest m.in. sprawdzenie i ocena gotowości zarządzania kryzysowego w powiecie w sytuacji zagrożenia, współdziałanie powiatowego i gminnych zespołów zarządzania kryzysowego, służb, inspekcji i straży. A także sprawdzanie procedur alarmowania jednostek w przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia , czy doskonalenie procedur postępowania przez dyrektora szkoły w sytuacji kryzysowej.

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku