strona główna

Rozmawiali o bezpieczeństwie mieszkańców powiatu30 marca w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Członkowie Zespołu ocenili m.in. stan przygotowań powiatu kluczborskiego na wypadek wystąpienia ogniska ptasiej grypy oraz działania odpowiednich służb w okresie minionej zimy, zostali ponadto przeszkoleni jak reagować w sytuacji wystąpienia w naszym powiecie sepsy.

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech - Szef Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego, Wicestarosta Kluczborski Mieczysław Czapliński, Komendant i Zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Powiatowy Policji, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, po Powiatowego Inspektora Weterynarii, Kierownik Rejonu Dystrybucji Energii Pro, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, Z-ca Kier. Rejonu GDDKiA, Z-ca dyr. ds. medycznych Szpitala Powiatowego w Kluczborku, przedstawiciele Burmistrzów i Wójta gmin powiatu kluczborskiego oraz Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

W pierwszej części posiedzenia ocenie poddano działania odpowiedzialnych służb dotyczących:

1. Przeprowadzonych działań w zakresie zapobiegania i reagowania w okresie minionego okresu zimowego na powstałe zagrożenia (opady śniegu, wichury, ujemne temperatur) przy utrzymaniu dróg powiatowych i krajowych oraz zapewnieniu nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej.
2. Przeprowadzonych kontroli obiektów budowlanych i budynków wielkopowierzchniowych.
3. Przeprowadzonych kontroli pod względem bezpieczeństwa pożarowego.
4. Zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
5. Przygotowania powiatu kluczborskiego na wypadek wystąpienia ogniska ptasiej grypy.
6. Przedstawienia założeń do programu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu kluczborskiego.
7. Doskonalenie procedur informowania o zagrożeniach.

Bardzo ważnym punktem spotkania było szkolenie przeprowadzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla członków PZRK na temat „Postępowanie organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sytuacji wystąpienia ogniska sepsy na terenie powiatu kluczborskiego wywołanego przez meningokoki".

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku