strona główna

Szkolenia w Powiatowym Urzędzie Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Projekt "Postaw na siebie" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w ramach Funduszu Pracy organizuje szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. urzędzie.

W przypadku szkoleń organizowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w pierwszej kolejności kierowane są osoby spełniające następujące kryteria:
• osoby bezrobotne po 50 – tym roku życia
• osoby bezrobotne do 25 – tego roku życia
• osoby bezrobotne zamieszkałe na terenach wiejskich
• osoby długotrwale bezrobotne

W 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku zamierza przeszkolić 321 osób bezrobotnych. 20 kwietnia br. rozpoczęło się szkolenie pn. "Kurs prawa jazdy kat. C", na które skierowanych zostało 15 osób bezrobotnych.

W kolejnych miesiącach planowane są następujące szkolenia:

  • Kurs kadrowo – płacowy z elementami księgowości organizowany dla 21 osób bezrobotnych – planowany termin rozpoczęcia maj

  • Kasjer handlowy przeznaczony dla 60 osób bezrobotnych – planowany termin rozpoczęcia 1 grupa - maj, 2 grupa - czerwiec, 3 grupa - lipiec

  • Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B, na który zostanie skierowanych 30 osób bezrobotnych – planowany termin rozpoczęcia 1 grupa - maj, 2 grupa - czerwiec

  • Florysta – bukieciarz dla 20 osób bezrobotnych – planowany termin rozpoczęcia czerwiec

  • Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z językiem niemieckim organizowany dla 20 osób bezrobotnych – planowany termin rozpoczęcia maj

  • Pracownik magazynowy z obsługą wózków jezdniowych i prawem jazdy kat. B dla 15 osób bezrobotnych – planowany termin rozpoczęcia czerwiec

  • Obsługa suwnic dla 14 osób bezrobotnych – planowany termin rozpoczęcia maj

  • Kierowca, operator wózków jezdniowych dla 46 osób bezrobotnych – planowany termin rozpoczęcia 1 grupa maj, 2 grupa czerwiec

Dnia 16.06.2010 r. rozpocznie się szkolenie pn. "Operator koparko – ładowarek", w ramach którego zostanie przeszkolonych 20 osób bezrobotnych . Na w/w wymienione szkolenia, jak również na inne proponowane przez PUP Kluczbork nadal prowadzony jest nabór.

Zainteresowani mogą się zapisywać w pok. nr 15 w siedzibie PUP Kluczbork.

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku