strona główna

Zostań swoim szefem

Powiatowy Urząd Pracy dysponuje obecnie kwotą 635 400 zł z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na aktywizację osób powyżej 45 roku życia. Z tej puli udzielane są dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy, oraz staże dla bezrobotnych i szkolenia indywidualne na wniosek zainteresowanego. Najpopularniejsze branże, w których bezrobotni planują swoją działalność, to remontowo – budowlane, m.in. szczególnie płytkowanie czy fugowanie klinkieru, a także handel oraz różnego rodzaju usługi.

- Zainteresowanie dotacjami jest duże, dlatego składaliśmy do Ministra Pracy wniosek na ok. 2,3 mln. Resort pracy był w stanie jednak tylko w części zrealizować nasz wniosek. Nadal staramy się o dodatkowe pieniądze na aktywizację – mówi Elżbieta Gabryś, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku. - W tym także na aktywizację osób do 30 roku życia w ramach programu „Lepszy start”.

Powiatowy Urząd Pracy wystąpił o dofinansowanie w ramach programu "Solidarna pomoc powodzianom" na kwotę 658 547 zł, kierowanego do powiatów, w których miały miejsce zalania i podtopienia.

- W ramach tego programu zamierzamy zaktywizować 75 osób z naszego powiatu, w tym 40 osób skierować na staż, 25 dać zatrudnienie w ramach robot publicznych, 5 osobom udzielić dotacji na podjęcie własnej działalności i zrefundować pracodawcom koszty utworzenia stanowisk pracy dla 5 osób. Wszystkie te działania: staże, roboty publiczne i inne muszą być związane z usuwaniem skutków powodzi.

Oprócz tego PUP dysponuje kwotą 85 tys. zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Za te pieniądze organizowane są szkolenia oraz staże dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, m.in. w kluczborskim Sądzie Rejonowym, Ośrodku Kultury w Wołczynie, w jednym ze sklepów w Byczynie.

Jako nieliczny w województwie kluczborski PUP zajmuje się już od kilku lat aktywizacją zawodową repatriantów. W ramach powyższej formy istnieje możliwość refundacji przez okres 12 miesięcy wynagrodzenia oraz składek ZUS za zatrudnionego repatrianta, a także możliwość refundacji kosztów utworzenia stanowiska pracy dla repatrianta. Taką pomocą objęto już kilkunastu repatriantów zamieszkujących w naszym powiecie, a obecnie realizowana jest jedna umowa, w ramach której pracodawca otrzymał 11 800 zł. na utworzenia stanowiska pracy i refundacje kosztów wynagrodzenia przez okres 12 miesięcy w kwocie 1 276 zł. + ZUS.

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku