strona główna

17.12.2013

PO KLucz do biznesu 2 – nabór przedłużony!

Lider Projektu – Wojewódzki Urząd Pracy oraz Partnerzy Projektu – Powiatowe Urzędy Pracy województwa opolskiego informują, że rekrutacja do naboru III do projektu PO KLucz do biznesu jest przedłużona do 20 grudnia br., do godz. 14.00.


Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie składają dokumenty w Biurze Partnera Projektu, czyli w Powiatowym Urzędzie Pracy, w którym Kandydat jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna, w godzinach 10:00 – 14:00.


Projekt systemowy pn. „PO KLucz do biznesu 2!” jest realizowany przez Lidera Projektu – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu oraz Partnerów Projektu – Powiatowe Urzędy Pracy województwa opolskiego.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.


O udział w projekcie mogą ubiegać się osoby, które nie prowadziły działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu i zamierzają założyć firmę na terenie województwa opolskiego.


Czas trwania projektu:
1 luty 2012 rok – 31 maj 2015 rok
 

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest wzrost przedsiębiorczości w województwie opolskim przez stworzenie korzystnych warunków do jej rozwoju oraz podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców Opolszczyzny.


Cele szczegółowe:
• Promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy.
• Budowanie postaw kreatywnych służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie opolskim.
• Podniesienie wiedzy i kompetencji zawodowych mieszkańców województwa opolskiego w zakresie zakładania i prowadzenia działalności.


Grupa odbiorców:
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa opolskiego co najmniej 3 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu zainteresowanych założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy na terenie województwa opolskiego, w tym w szczególności do osób:
• długotrwale bezrobotnych,
• niepełnosprawnych,
• kobiet (szczególnie powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy).
 

W ramach projektu:
- zostanie udzielone wsparcie szkoleniowo – doradcze,
- przyznane będą jednorazowe dotacje inwestycyjne do wysokości 40 000,00 PLN na założenie i rozwój działalności gospodarczej (lub do 20 000,00 PLN na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej),
- przyznane zostanie wsparcie pomostowe w okresie do 6 miesięcy od podpisania Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie brutto do 700,00
 


Oprac. M.Kluf

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku