strona główna

Prawie pół miliona na aktywizację bezrobotnych

 

Powiatowy Urząd Pracy zdobył 424 tys. zł na realizację programu „Aktywność zawodowa bezrobotnych w wieku 45/50 plus” oraz ponad 36 tys. zł na szkolenia grupowe.

Program adresowany do osób w wieku 45/50 plus zarejestrowanych w PUP realizowany jest od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Przewidziana ilość uczestników to 70 osób. W ramach programu planowane jest: doradztwo zawodowe, indywidualne plany działań oraz pośrednictwo pracy programu a następnie skierowanie na szkolenia staże roboty publiczne.

Z kolei w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego POKL Powiatowy Urząd Pracy zorganizuje też dwa szkolenia grupowe:

- opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z językiem niemieckim dla 10 osób bezrobotnych, w terminie 19.09.2011 r. - 31.10.2011 r.
- kurs kadrowo – płacowy z elementami księgowości dla 8 osób bezrobotnych (zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na organizację tego szkolenia).

W ramach środków z Funduszu Pracy – szkolenia pod potrzeby osób bezrobotnych, które posiadają uprawdopodobnienie zatrudnienia przez przyszłego pracodawcę po zakończonym szkoleniu, PUP planuje zorganizować ok. 10 – 15 szkoleń indywidualnych na kwotę 36 105, 73 zł.
 


Monika Kluf
 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku