strona główna

1,3 mln zł na aktywizację bezrobotnych

 

Taką kwotę otrzymał Powiatowy Urząd Pracy na realizację projektu pn. "Bliżej do celu". Projekt jest kierowany do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub niepełnosprawnych.

Z form aktywizacji, które oferuje projekt „Bliżej do celu” może skorzystać stu bezrobotnych - 55 kobiet i 45 mężczyzn. Przewidziano więcej kobiet niż mężczyzn, dlatego, że większość bezrobotnych to kobiety.
Projekt oferuje uczestnikom kompleksowe wsparcie od porad psychologa, przez konsultacje z doradcą zawodowym indywidualne i grupowe, treningi przełamujące problemy z zaprezentowaniem się pracodawcom, jak również szkolenia i staże.

- Szkolenia dobrane do potrzeb każdego uczestnika będą prowadzone od maja do października 2012 r. - informuje Anna Sadowska z Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku, koordynatorka projektu.

Wśród planowanych kursów są: kurs komputerowy, kurs prawa jazdy kat.B, kursy: sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej, operatora wózka jezdniowego czy kurs nowoczesnych metod wykańczania wnętrz w budownictwie. Po szkoleniu uczestnicy projektu zostaną skierowani na staże, które będą trwały od 6 do 12 miesięcy w terminie od listopada 2012 r. o października 2013.

Rekrutacja uczestników do projektu rozpoczyna się już w listopadzie. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.1.

- Szeroki wachlarz form wsparcia jakie projekt oferuje ma pomóc uczestnikom wrócić na rynek pracy, dlatego zachęcamy do udziału – zaznacza Anna Sadowska.
 

Monika Kluf
 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku