strona główna

23.08.2021

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Psychologicznej


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku informuje, iż w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków PFRON, na terenie tut. Centrum został utworzony punkt pomocy psychologicznej.Do punktu mogą zgłaszać się osoby:

• posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne)
• dzieci/ młodzież posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia
• osoby wspólnie zamieszkujące z osobą posiadającą aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne)

Pomoc będą mogły uzyskać osoby, które doświadczają niepokojących objawów w zakresie zdrowia psychicznego, odczuwają pogorszenie nastroju, doznają poczucia osamotnienia, izolacji, braku wsparcia otoczenia będących również ważnym czynnikiem chroniącym w utrzymaniu dobrostanu psychicznego. Jest ona przeznaczona dla osób, które doświadczają lęku w związku z nieprzewidywalnością i brakiem poczucia wpływu wynikającymi z zaistniałej sytuacji epidemicznej.


Ponadto dla osób, które zmagają się z trudnymi emocjami związanymi ze stanem epidemii, jak np. wzmożonym niepokojem o zdrowie własne lub bliskich, lękiem wynikającym z odosobnienia, dłuższej rozłąki z rodziną, koniecznością zmiany dotychczasowego trybu pracy, sposobu funkcjonowania, trudnościami w przystosowaniu się do wprowadzanych obostrzeń, niepokoju o przyszłość, uczuciem napięcia, nerwowością, rozdrażnieniem czy też żałobą i stratą na skutek śmierci bliskiej osoby.

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych od 15.30 do 18.30 w okresie od 16 sierpnia do 15 grudnia 2021 r. w siedzibie PCPR tj. w Kluczborku, przy ul. Sienkiewicza 20b – pokój 27. W przypadku pytań prosimy
o kontakt telefoniczny pod numerem 77 418 00 30 wew. 21

 

 

 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku