strona główna

07.10.2021

PCPR rozdał 317 zestawów - pulsoksymetr i termometr


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku informuje o zakończeniu zadania realizowanego w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków PFRON polegającego na nieodpłatnym przekazaniu termometru bezdotykowego oraz pulsoksymetru. Przekazanych zostało 317 zestawów o łącznej wartości 65 936,00 zł

 


Jednocześnie informujemy, że do 15 grudnia 2021 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 15:30 – 18:30 w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku działa punkt nieodpłatnej pomocy psychologicznej.

 
Z poradnictwa mogą skorzystać:
• osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne)
• dzieci/ młodzież posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia
• osoby wspólnie zamieszkujące z osobą posiadającą aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne)
 


 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku