strona główna

Pryszczyca w Wielkiej Brytanii - apel do rolników

 

INFORMACJA DLA POSIADACZY BYDŁA, OWIEC, KÓZ, ŚWIŃ I INNYCH ZWIERZĄT PARZYSTOKOPYTNYCH

W związku ze stwierdzeniem pryszczycy w Wielkiej Brytanii (Anglia, Walia i Szkocja), Główny Lekarz Weterynarii w celu ochrony polskich stad przed tą chorobą, apeluje do rolników utrzymujących zwierzęta z ww. gatunków o stosowanie się do poniższych zaleceń, co może w znacznym stopniu zapobiec przeniesieniu wirusa pryszczycy do gospodarstw w Polsce:
• w przypadku zaobserwowania:
- zmiany w zachowaniu zwierząt (osowienie, brak apetytu);
- gorączki;
- objawów takich jak: ślinienie lub kulawizna;
- obecności pęcherzy w jamie ustnej, na nozdrzach lub na śluzawicy, tarczy ryjowej, na koronce racic lub w szparze międzyracicznej, na skórze wymienia lub strzykach, należy jak najszybciej poinformować o tym lekarza weterynarii.
• do obsługi zwierząt w gospodarstwie należy usuwać odzieży ochronnej lub odzieży
codziennej ale przeznaczonej tylko do tego celu;
• stosować zaostrzone zasady higieny, w szczególności podczas obsługi zwierząt.
• ograniczyć możliwość wchodzenia na teren gospodarstwa (szczególnie do budynków gospodarskich) osób postronnych; do gospodarstwa nie powinny wchodzić osoby, które przebywały one w ostatnim czasie na terenie Wielkiej Brytanii;
• ograniczyć możliwość wjazdu na teren gospodarstwa pojazdów, do gospodarstwa nie powinny wjeżdżać pojazdy, które były one w ostatnim czasie wykorzystywane do poruszania się po terenie Wielkiej Brytanii;
• nie wprowadzać na teren gospodarstwa zwierząt niewiadomego pochodzenia.
 

Pryszczyca jest zakaźną i bardzo zaraźliwą chorobą zwierząt parzystokopytnych. Wirus pryszczycy przenosi się przez kontakt bezpośredni pomiędzy zwierzętami, za pośrednictwem mięsa i produktów mięsnych, mleka i jego przetworów, nasienia,
skór, wełny, karmy dla zwierząt, itp. Wirus może być także przenoszony przez człowieka, sprzęt gospodarski, zwierzęta domowe i dzikie, ptaki, środki transportu, odzież, itp.
Wystąpienie tej szybko szerzącej się choroby powoduje zawsze ogromne straty ekonomiczne dla kraju oraz hodowców zwierząt, związane w koniecznością wybijania zakażonych stad, a także ograniczeniem obrotu i handlu zwierzętami oraz produktami pochodzenia zwierzęcego.
 


GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARII
z up. lek. wet. Janusz Związek
Z-ca Głównego Lekarza Weterynarii

 

 

foto: GettyImages

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku