strona główna

Powiat zdobył prawie 43 tys. złotych


Powiat kluczborski zdobył prawie 43 tysiące złotych na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży. Środki pochodzą z budżetu państwa i są przekazywane w ramach „Rządowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w 2007 r. – Aktywizacja Jednostek Samorządu Terytorialnego”. W wyniku konkursu przeprowadzonego przez Kuratorium Oświaty w Opolu na lokalne programy wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży powiat kluczborski otrzymał 42 990 zł na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i psychoedukacyjne, które będą realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kluczborku. Otrzymana kwota to 70 procent wartości projektu, resztę kosztów pokryje powiat.

Dzięki otrzymanej dotacji Młodzieżowy Dom Kultury zrealizuje projekt pod nazwą „Wiejskie tourne młodych artystów z MDK...”. Od września do października młodzież będzie jeździć do rówieśników spod kluczborskich wsi i, prezentując swoje umiejętności, zachęcać ich do rozwijania talentów artystycznych. Podczas takich wizyt odbywać się będą także wspólne zajęcia. Pod okiem instruktorów z Krakowa MDK zorganizuje ponadto trzydniowe warsztaty gospel zakończone koncertem wszystkich uczestników.

Gdyby nie środki pozyskane z kuratorium, niełatwo byłoby zrealizować te przedsięwzięcia.
- Pieniądze z dotacji bardzo nam pomogą. Nie będziemy musieli tracić czasu na szukanie i pozyskiwanie sponsorów. Te rzeczy i tak staralibyśmy się zrobić, choć w mniejszym zakresie i z mniejszym rozmachem – mówi Tadeusz Michałkiewicz, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku.

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku poprowadzą z kolei zajęcia psychoedukacyjne dla wychowanków Powiatowego Zespołu Socjalizacyjno-Interwencyjnego „Nasz Dom” Bogacica – Bąków, „Biwak z ortograffiti”, czyli zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci z dysleksją prowadzone podczas wyjazdowego biwaku (już w sierpniu) oraz trzydniowe zajęcia dla rodziców pn. „Flegmatyk, sangwinik czy choleryk? Kim naprawdę jest twoje dziecko?”, połączone z pobytem w gospodarstwie agroturystycznym.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału wszystkich chętnych. Szczegółowe informacje można uzyskać w kluczborskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, na ul. Jagiellońskiej 3 oraz w Młodzieżowym Domu Kultury w Kluczborku, przy ul. Damrota 4.
 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku