strona główna

18.05.2021

Kolejny projekt ZSL-T z Erasmusa+ 

 

Zespół Szkół Licealno-Technicznych mimo pandemii realizuje projekt Entrepreneurial Learning in Europe w ramach programu Erasmus+ – wymiana młodzieży w akcji K229 finansowany z programu Erasmus+. Projekt polega na współdziałaniu szkół i ma wzmacniać ich potencjał do współpracy międzynarodowej, pozyskiwać wiedzę i umiejętności oraz stawiania czoła nowym wyzwaniom, ma wspierać międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, włączenie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja.

 

 


Ponieważ przedsiębiorczość jest często związana z uczniami szkół średnich, absolwentami lub bezrobotnymi młodymi dorosłymi, chcielibyśmy poprzez ten projekt, aby dotrzeć do młodszej grupy w celu ukształtowania postaw przedsiębiorczych. W tym celu kluczowa jest koncentracja na pracy zespołowej uczniów i nawiązywaniu kontaktów między nauczycielami, szkoleniach eksperymentalnych, a także zajęciach kulturalnych i językowych dla wszystkich uczestników.

Uczniowie razem z nauczycielami spotykają się się cyklicznie na platformie eTwinning, Zoomie, Whatsupie i Teams komunikując się w języku angielskim. Pracują w grupach mieszanych, zakładają start-up-y: CatchyAds, WebDixy, Around the World i BeUnic, mają własnych biznesowych mentorów, którzy prowadzą własne firmy w tych samych dziedzinach.

 

 Muszą uwzględnić jak współczesny przedsiębiorca musi nie tylko zarządzać firmą, ale też wiedzieć, jak reklamować swój produkt i dotrzeć do klientów. Znajomość podstaw marketingu jest więc koniecznością niezależnie od rodzaju oferowanych produktów czy usług i skali całej działalności. Muszą określić strategię firmy i wziąć po uwagę takie elementy jak: produkt, cena, dystrybucja, czy promocja.

Uczestnicy wykonują bardzo realne zadania, związane z prowadzeniem swoich biznesów, a także podjęli wyzwanie uczestnictwa w niemieckim konkursie Deutscher Grundess Preis, którego wyniki będą ogłoszone pod koniec maja!!!!

Najbardziej oczekiwanym momentem jest sama wymiana, która ma się odbyć w Brukseli we wrześniu.

 

 

Oprac. BŁ

Materiały: ZSL-T Kluczbork

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku