strona główna

Zarząd Powiatu powołał nową  Powiatową Radę Sportu

 

W związku z zakończeniem kadencji Powiatowej Rady Sportu decyzją Zarządu Powiatu w Kluczborku powołano nowych członków. 22 lutego Starosta Kluczborski - Piotr Pośpiech wręczył im nominacje.

W skład 11-osobowej Rady weszły cztery osoby powołane spośród kandydatów zgłoszonych przez kluby sportowe powiatu, cztery wytypowane przez gminy, koordynator sportu szkolnego Powiatu Kluczborskiego, pracownik Starostwa Powiatowego i jeden radny powiatu.

Przewodniczącym został Przemysław Buśko, Wiceprzewodniczącym - Grzegorz Mikoda, a Sekretarzem - Janusz Starczewski.

 


Skład nowej Rady:

1. Grzegorz Mikoda – Radny powiatu kluczborskiego,
2. Lech Hrywna – Dyrektor Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich
3. Adam Radom – Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Byczynie
4. Andrzej Buła – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kluczborku
5. Czesław Dudkiewicz – Specjalista do spraw sportu i rekreacji w Urzędzie Miejskim w Wołczynie
6. Jan Ziółkowski – Koordynator sportu szkolnego powiatu kluczborskiego
7. Waldemar Zaręba – Prezes UKS-ów przy Zespole Gimnazjalno - Szkolno - Przedszkolnym w Chocianowicach
8. Przemysław Buśko – Prezes Gminnego Uczniowskiego Klubu Sportowego w Byczynie
9. Janusz Starczewski – Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” w Kluczborku
10. Anatol Hrycyk – Członek Parafialnego Klubu Sportowego „Jutrzenka” w Wołczynie
11. Marcin Wiecha – Główny specjalista w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatowym w Kluczborku

 

Starosta podziękował dotychczasowej Radzie oraz jej przewodniczącemu Piotrowi Wiesze za dobrą współpracę i wręczył ustępującym członkom pamiątkowe dyplomy.


Do zadań PRS należy m. in.: opiniowanie projektów uchwał dotyczących sportu; opiniowanie projektu budżetu powiatu w części dotyczącej kultury fizycznej i sportu; opiniowanie planów imprez sportowych i rekreacyjnych, dofinansowywanych przez powiat; współorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych; inspirowanie działań w sferze ogólnie pojętej kultury fizycznej.
 

 

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku