strona główna

22.12.2021

Nowy sprzęt w kluczborskiej poradni


W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej powstała świetnie wyposażona sala do wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
Od nowego roku będą w niej prowadzone specjalistyczne zajęcia, które pomogą usprawnić funkcjonowanie i rozwój maluchów z niepełnosprawnościami i zaburzeniami oraz zapobiegną powstawaniu kolejnych. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest bezpłatną formą pomocy skierowaną do dzieci i ich rodziców. Dzięki uczestnictwu w zajęciach WWR dzieci mają szansę rozwoju, umożliwiającą im osiągnięcie określonych umiejętności, zarówno emocjonalnych, poznawczych, jak i fizycznych.

 Do placówki zakupiono też dwa urządzenia do nowoczesnej terapii metodą Stymulacji Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego (SPPS-S) dla dzieci z zaburzeniami oraz trudnościami wynikającymi z przetwarzania słuchowego, takimi jak:
– problemy z rozumieniem mowy;
– trudności w czytaniu i pisaniu;
– zaburzenia artykulacji;
– niepłynność mowy;
– zaburzenia głosu;
– opóźniony rozwój mowy;
– zaburzenia koncentracji uwagi słuchowej;
– trudności w nauce języków obcych.

Koszty wyposażenia sali i zakupu sprzętu - blisko 60 tys. zł - pokryto ze środków własnych powiatu.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku