strona główna

16.11.2011

Powiatowy Ośrodek Rehabilitacji działa


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna i Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przeprowadziły się z ulicy Jagiellońskiej do nowego budynku przy ul. Sienkiewicza 20 B (przed Urzędem Skarbowym). Placówki będą działać w nowych siedzibach w takich godzinach jak dotychczas. Ze względu na przejściowe trudności związane ze zmianą operatora i przeniesieniem numerów w ciągu najbliższych dni może być utrudniony kontakt z jednostkami w nowym miejscu.

Klientów placówek przeniesionych do budynku przy ul. Sienkiewicza informujemy, że Poradnia Psychologiczna oraz Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności działa od środy (16.11 2011), obie placówki są czynne w tych samych godzinach jak wcześniej, czyli od 8.00 do 16.00. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w nowym miejscu zacznie pracować od czwartku (17.11.2011) w tych samych godzinach, od 7.00 do 15.00.

Wymienione jednostki w nowym miejscu mają do dyspozycji więcej miejsca. W budynku przy Jagiellońskiej było go za mało do realizowania coraz większej liczby zadań i prowadzania zajęć oraz terapii. Budynek przy Sienkiewicza ma ponad 2 tys. m kw powierzchni. Powiatowe jednostki będą go dzielić z centrum rehabilitacyjnym, które ma być uruchomione w roku przyszłym. Rehabilitację ma prowadzić tam Powiatowe Centrum Zdrowia.

Zwolnione przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności pomieszczenia przy Jagiellońskiej zostaną przekazane Związkowi Emerytów i Rencistów na Klub Seniora. Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji, co do zagospodarowania pomieszczeń po PCPR-ze i Przychodni Psychologiczno – Pedagogicznej. Adaptacja samego budynku Powiatowego Ośrodka Rehabilitacji kosztowała ponad 3 mln zł. Inwestycja w całości została sfinansowana z budżetu powiatu.

 

Oprac.: Monika Kluf

 


 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku