strona główna

Nocna i weekendowa pomoc medyczna
 

Z dniem 1 marca 2011r. na terenie powiatu kluczborskiego od godz. 18.00 do 8.00 rano dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Kluczborku w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku, w pomieszczeniach Poradni Chirurgicznej, przy ul. Skłodowskiej 23, nr tel. 77/418-25-29.

- Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne i udzielane bez skierowania – przypomina Iwona Szurmak, z Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia. - Nie obowiązuje rejonizacja – zaznacza.


Dlatego pacjent w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia będzie mógł korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki, np. pacjent z gminy Lasowice może udać się do placówki w powiecie oleskim, jeśli ma tam bliżej. Pod warunkiem rzecz jasna, ze że placówka ta będzie miała umowę z z NFZ na świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.


Przypomnijmy, że pacjent może skorzystać z tej formy opieki w przypadku: nagłego zachorowania, nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy; gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.


W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem, recepty na stałe leki w związku ze schorzeniem przewlekłym, rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia.


Monika Kluf

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku