strona główna

Oddali scenę dzieciakom

W zorganizowanym dziś (31 maja) przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli dorocznym Konkursie Poezji Mówionej i Śpiewanej wystąpiło 41 uczestników z powiatu oleskiego i kluczborskiego.

Konkurs, w tym roku pod hasłem "Uśmiech, szczęście, radość", był adresowany do dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych. Jego celem jest m.in. pobudzanie poczucia własnej wartości poprzez występy przed publicznością i jurorami.

Młodzi wykonawcy występowali w grupach. Zaprezentowały się zespoły z Publicznej Szkoły Podstawowej w Oleśnie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Byczynie, Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce, z Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu. Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Kluczborku wystawił dwa zespoły: jeden reprezentował szkołę, w skład drugiego wchodzili wychowankowie internatu.

- Decyzją jury w konkursie nie było pokonanych. Uczestnicy zaprezentowali się wspaniale, ekspresyjnie, łącząc różne formy wyrazu informuje Anna Dzierżan, dyrektor PODN-u.
 

  

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku