strona główna

"Plastry Miodu" 2011 – do kogo trafi statuetka?


Jeszcze tylko do 30 listopada można składać wnioski do Nagrody Starosty Kluczborskiego „Plaster Miodu”. Wszystkie szczegółowe informacje o nagrodzie, listę laureatów z poprzednich edycji, formularz zgłoszeniowy można znaleźć na naszej stronie.

Przypominamy, że wniosek o przyznanie nagrody może zgłosić każdy mieszkaniec powiatu, działające tu instytucje, organizacje pozarządowe, firmy, organy administracji samorządowej. Może być również przyznana z inicjatywy starosty.

W naszych gminach jest z całą pewnością wiele osób, które swoją działalnością, codzienną pracą promują powiat kluczborski, mają swój udział w jego rozwoju, lub zdobywają laury sportowe, działają aktywnie na niwie kulturalnej, w turystyce czy – zwłaszcza w dzisiejszych trudnych czasach – osiągają sukcesy w biznesie. Ci ludzie, instytucje, firmy, organizacje mamy szanse docenić, wyróżnić zgłaszając ich kandydatury do „Plastra Miodu”.

Zachęcamy do zgłaszania kandydatów do „Plastrów Miodu” w kolejnej edycji. Wniosek należy przesłać lub przekazać osobiście do Starostwa Powiatowego w Kluczborku, na adres: ul. Katowicka 1, 46 – 200 Kluczbork) w terminie do końca listopada br.

Przypomnijmy, Statuetka „Plastra Miodu” to nagroda przyznawana za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji powiatu kluczborskiego w następujących kategoriach: biznes, turystyka, kultura, sport, nauka, promocja powiatu, za całokształt działalności na rzecz rozwoju i promocji powiatu.

W myśl regulaminu nagrody, jej laureatami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, instytucje, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, podmioty nie posiadające osobowości prawnej, także obywatele i instytucje z innych państw.

Statuetki są wręczane na uroczystej gali zorganizowanej po zakończeniu roku, za który nagrody są przyznawane.

Projektantem statuetki jest mieszkaniec powiatu kluczborskiego, Józef Zając, plastyk współpracujący z Młodzieżowym Domem Kultury, współautor wielu sukcesów swoich podopiecznych na konkursach w kraju i za granicą, za wyszukiwanie młodych talentów został nagrodzony przez Minister Kultury.

Głównym elementem statuetki jest ręka, która ma symbolizować mocną dłoń, a plaster miodu – Ziemię Kluczborską. Podstawę statuetki zdobią motywy symbolizujące każdą z gmin.
 

Laureatami poprzednich edycji byli:

„Plastry Miodu” 2008: Wagrem Sp.z.o.o., Gospodarstwo Agroturystyczne Barbary i Witolda Stodołów, Jerzy Gołębiowski, Kluczborski Klub Karate, Piotr Pawlikowski, Adam Sokołowski, Ks. Franciszek Drenda.

„Plastry Miodu” 2009: Cuprod, „Kraina Miodu i Mleka” Klaster Turystyczny Województwa Opolskiego, ks. Henryk Schroeder, Ryszard Okaj, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Wołczynie, Samorządowy Zespół „Buraky”,Bank Spółdzielczy w Wołczynie.

„Plastry Miodu” 2010: Lesaffre Polska S.A. w Wołczynie, Ewa i Beniamin Godylowie, Dziecięcy Zespół „Wielokropek” z Wołczyna, Drużyna Seniorów Kluczborskiego Klubu Karate, Maria Śmigielska, Sabine Roehl, Irena Kowalczyk.

Ze zgłoszonych przez Państwa Kandydatur komisja wyłoni laureatów w poszczególnych kategoriach. W skład komisji wchodzą: laureaci ostatniej edycji nagrody Starosty Kluczborskiego „Plaster Miodu”; starosta, przedstawiciel Referatu Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury Starostwa Powiatowego.
 

Oprac.: Monika Kluf

 

zobacz także:

Plastry Miodu


 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku