strona główna

Powiat wprowadza zmiany w PKS-ie
 

Odchudzenie rady nadzorczej i uzyskane z tego tytułu oszczędności, pierwsze wygrane przetargi na dowóz uczniów w gminach - to tylko część zmian i decyzji wprowadzonych przez powiat kluczborski, jako nowego właściciela PKS-u.

PKS Kluczbork Sp. zoo stał się własnością powiatu kluczborskiego od 18 marca br. W tej sprawie Minister Skarbu Państwa oraz starosta kluczborski podpisali stosowne porozumienie, o nieodpłatnym przejęciu przedsiębiorstwa.

- PKS to wielka wartość wyrażona w majątku firmy, ale przede wszystkim w miejscach pracy tak ważnych na lokalnym rynku – mówi Piotr Pośpiech, starosta kluczborski.

Dziś firma zatrudnia 128 pracowników etatowych oraz od kilku do kilkunastu pracowników młodocianych. Przedsiębiorstwo ma jednak swoje problemy, z których największym jest deficytowy transport publiczny, czyli innymi słowy przewozy pasażerskie.

Dzięki temu, że w latach wcześniejszych osoby kierujące spółką obudowały tę działalność innymi przynoszącymi zyski firma sobie radzi. Wymienić tu można szkołę jazdy, stację diagnostyczną, serwis, stację paliw.

- Nie zmienia to faktu, iż konieczne jest podejmowanie działań służących poprawianiu wyniku finansowego spółki – dodaje starosta. - Dlatego w okresie od marca do dnia dzisiejszego podjęliśmy i podejmujemy szereg działań służących temu celowi. Między innymi ograniczyliśmy koszty funkcjonowania rady nadzorczej spółki. W tej chwili zamiast pięciu osób zasiada w niej trzy osoby z nieporównywalnie niższymi uposażeniami. Są to osoby pochodzące z Kluczborka, posiadające dobre kwalifikacje do pełnienia swoich funkcji. Zadbaliśmy o to aby w skład rady wszedł specjalista z zakresu transportu, prawnik i ekonomista. To „trio” daje gwarancję sprawnego i merytorycznego działania. Najważniejszym jest to, że cały zabieg przyniósł firmie oszczędności wynoszące ok. 130.000 zł. rocznie – wylicza Piotr Pośpiech.

Innym działaniem, które podjął powiat jest wystąpienie do Wojewody Opolskiego z wnioskiem o komunalizację mienia PKS-u, które na dziś jest mieniem Skarbu Państwa będącym w trwałym użytkowaniu firmy, co powoduje konieczność ponoszenia opłat na rzecz skarbu państwa w kwocie przekraczającej 40.000 zł. rocznie. Sam fakt przekazania mienia na rzecz powiatu pozwoli uniknąć wspomnianych opłat i przyniesie kolejne oszczędności.

- Porozumieliśmy się z bankiem w sprawie finansowania bieżących i wcześniejszych inwestycji poczynionych przez firmę, co w sposób istotny poprawi płynność finansową spółki i pozwoli uniknąć kłopotów związanych z rozliczeniami za dostarczane do spółki paliwo – informuje starosta. - Jako powiat ubiegamy się też w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu o projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, skierowany do naszych szkół, szczególnie klas mechaników samochodowych, aby wzbogacić ofertę szkoły o możliwość zdobycia prawa jazdy w toku kształcenia. Posiadając w PKS-ie dobrą szkołę jazdy możemy to zrobić i jednocześnie skierować tam fundusze z odpłatności za kursy.

Podstawową działalnością spółki jest transport publiczny, dlatego też ten obszar jest dla powiatu jako nowego właściciela szczególnie ważny. - Chcemy zbudować nową sieć połączeń lokalnych w oparciu o dowóz dzieci do szkół – zapowiada starosta. - Co jest możliwe wyłącznie we współpracy z gminami. Przede wszystkim gminami z terenu powiatu kluczborskiego, ale również ościennych. Przez te kilka miesięcy mamy już pewne dokonania w tym zakresie. Od 1 września br. kluczborski PKS będzie dowoził dzieci do szkół w gminach Gorzów Śląski oraz prawdopodobnie w gminie Wołczyn. Z kolejnymi gminami prowadzimy negocjacje i bierzemy udział w postępowaniach przetargowych.
 

 

Foto: Nowa Trybuna Opolska

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku