strona główna

Pierwsza sesja w nowej kadencji


W środę, 1 grudnia o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku rozpocznie obrady nowo wybrana Rada Powiatu Kluczborskiego.
Najważniejsze punkty porządku obrad I sesji obecnej kadencji to: wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego przez Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Kluczborku, złożenie ślubowania przez radnych, wybór Przewodniczącego Rady Powiatu oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącej przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmunologiczno – Reumatologicznych z siedzibą w Kup.

 

Monika Kluf

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku