strona główna

Powiat zdobył pieniądze dla szkół

Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech 30 marca odebrał w Opolu umowę dotyczącą dofinansowania projektu przebudowy i zakupu wyposażenia pracowni ćwiczeń w ZSP nr 1 oraz ZSP nr 2 w Kluczborku. Umowę przekazał staroście Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta, podczas uroczystości podpisania innych umów z pozostałymi samorządami regionu, które wystąpiły z wnioskami o dofinansowanie lokalnych inwestycji.

Na przebudowę pracowni ćwiczeń praktycznych, jak również zakup sprzętu i wyposażenia pracowni gastronomicznej, obróbki mechanicznej, ślusarskiej, samochodowej oraz pracowni CNC w tych dwóch szkołach, powiat kluczborski otrzymał 2.652.897,99 złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Koszt całego przedsięwzięcia planowany jest na 3.121.056,46 złotych. Różnicę władze samorządowe pokryją z budżetu powiatu.

Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu pn. "Poprawa warunków kształcenia w ZSP nr 1 i ZSP nr 2 CKU w Kluczborku, poprzez rozbudowę i zakup wyposażenia”. Celem projektu jest poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach, dostosowanie placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażenie ich w nowoczesny i niezbędny do zajęć dydaktycznych sprzęt i oprogramowanie. Realizacja projektu zacznie się jeszcze w tym roku.
 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku