strona główna

Pół miliona dla Powiatowego Urzędu Pracy

 

Taką kwotę otrzymał z rezerwy ministerialnej kluczborski PUP. Ponieważ są to pieniądze z tzw. programu powodziowego, więc muszą być wydane zgodnie z przeznaczeniem, czyli na prace związane z likwidowaniem skutków powodzi.

380 tys. zł zostanie przekazane na sfinansowanie robót publicznych w gminach powiatu kluczborskiego. 100 tys. zł zostanie wydane na staże.

W gminie Byczyna do robót publicznych już zaangażowano 25 osób, od czerwca pracę rozpocznie 11 osób z gminy Wołczyn, 5 z gminy Lasowice Wielkie i 3 z Kluczborka. O taką liczbę osób wystąpiły gminy.

Program zakłada 75-procentową efektywność, co oznacza, że trzy na cztery osoby zaangażowane do robót publicznych będą po ich zakończeniu przez gminę zatrudnione.

Zakres wykonywanych przez nich obecnie prac to m.in.: prace porządkowe przy terenach leśnych, zalewowych, udrażnianie rowów melioracyjnych.

100 tys. z rezerwy ministerialnej wystarczy na dwadzieścia pięciomiesięcznych staży. 20 tys. zł przekazane zostanie na składki ZUS dla nowej spółdzielni socjalnej w gminie Byczyna, zajmującej się pracami leśnymi.

Powiatowy Urząd Pracy stara się też w resorcie pracy o pieniądze na aktywizację zawodową osób po 45 roku życia, osób do 30 roku życia, o fundusze na dotacje do rozpoczęcia własnej działalności i tych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.


Monika Kluf

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku