strona główna

 

 

31.01.2018

Komunikat: Interna wznawia działalność

 

Starosta Kluczborski i Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku informują, że od 3 lutego 2018 r. zostaje wznowiona działalność oddziału wewnętrznego dzięki pozyskaniu do prac nowego zespołu lekarskiego – lekarzy internistów.

 

Oprac. M. Kluf

 


 

19.01.2018

Nowy komunikat w sprawie interny

 

Oddział chorób wewnętrznych Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku ma być czasowo zawieszony jeszcze na 2 tygodnie, jednocześnie prowadzone są wszelkie możliwe działania, żeby działalność oddziału odwiesić wcześniej. W związku z tym:

  1. Wstrzymane są przyjęcia do oddziału chorób wewnętrznych.

  2. O powyższej sytuacji zostało poinformowane Opolskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz przychodnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej - pacjenci internistyczni będą kierowani przez te podmioty do najbliżej położonych oddziałów chorób wewnętrznych na terenie województwa opolskiego (oprócz Olesna, gdzie działalność oddziału wewnętrznego również jest czasowo zawieszona).

  3. Pacjenci internistyczni trafiający na izbę przyjęć Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku będą kierowani w zależności od zaleceń lekarskich do innych oddziałów chorób wewnętrznych w województwie opolskim.

  4. Pozostałe oddziały szpitala wraz z izbą przyjęć oraz szpitalne poradnie specjalistyczne i pracownie diagnostyczne a także nocna i świąteczna opieka zdrowotna oraz Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Wołczynie działają i będą działać na dotychczasowych zasadach.

Oprac. M. Kluf

 


 

12.01.2018

Kluczborska interna nadal zawieszona, szuka lekarzy!  

Informujemy, że Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku cały czas szuka internistów do pracy na czasowo zawieszonym od 5 stycznia br. oddziale chorób wewnętrznych. Stawka za godzinę pracy na oddziale wynosi do negocjacji 70 zł, co w przypadku 220 godzin, daje 15 400 zł miesięcznie. Są to bardziej dogodne umowy kontraktowe, w których lekarz decyduje o czasie pracy według uzgodnionych lub wynegocjowanych stawek. Może też uzyskać pomoc w znalezieniu czy zapewnieniu mieszkania. Kluczborska interna wciąż czeka na zainteresowanych specjalistów. 

 


Mogą się oni kontaktować bezpośrednio z Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku: sekretariat@pczszpitalkluczbork.pl, Zarządem PCZ S.A. w Kluczborku: wilk@pczszpitalkluczbork.pl, pod nr tel. 77 417 35 00, kom. 601 860 399, lub ze Starostwem Powiatowym w Kluczborku, sekretariat@powiatkluczborski.pl – tel. 77 418 65 20;
kom. 605 763 500.

 

Oprac. M. Kluf

Foto: PCZ Kluczbork

 


 

08.01.2018

Komunikat dla Pacjentów

 

Komunikat w sprawie oddziału chorób wewnętrznych Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku

W związku z czasowym zawieszeniem od dnia 5 stycznia 2018 r. oddziału chorób wewnętrznych Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku, Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku informuje, że:

  1. Wstrzymane będą przyjęcia do oddziału chorób wewnętrznych.

  2. O powyższej sytuacji zostało poinformowane Opolskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz przychodnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej - pacjenci internistyczni będą kierowani przez te podmioty do najbliżej położonych oddziałów chorób wewnętrznych na terenie województwa opolskiego (oprócz Olesna, gdzie działalność oddziału wewnętrznego również jest czasowo zawieszona).

  3. Pacjenci internistyczni trafiający na izbę przyjęć Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku będą kierowani w zależności od zaleceń lekarskich do innych oddziałów chorób wewnętrznych w województwie opolskim.

  4. Pozostałe oddziały szpitala wraz z izbą przyjęć oraz szpitalne poradnie specjalistyczne i pracownie diagnostyczne
    a także nocna i świąteczna opieka zdrowotna oraz Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Wołczynie działają i będą działać na dotychczasowych zasadach.

Oprac. M. Kluf

 


 

04.01.2018

Czasowe zawieszenie oddziału internistycznego  

W związku z odejściem dwóch lekarzy z oddziału internistycznego Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku Wojewoda Opolski wydał zgodę na czasowe ograniczenie działalności oddziału chorób wewnętrznych w terminie od 5 stycznia do 5 marca 2018.

 


W związku z tym nie będzie nowych przyjęć na oddział chorób wewnętrznych PCZ. S.A. Pacjenci z terenu powiatu kluczborskiego będą przekierowywani do najbliżej położonych oddziałów internistycznych na terenie województwa (oprócz Olesna, gdzie działalność oddziału internistycznego również jest czasowo zawieszona). Taką informację otrzymują centra powiadamiania ratunkowego podległe wojewodzie oraz przychodnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie powiatu.


Pacjenci obecnie przebywający na oddziale chorób wewnętrznych PCZ S.A. w Kluczborku, w związku z czasowym zawieszeniem jego działalności będą systematycznie przewożeni na oddziały internistyczne do najbliższych szpitali w województwie. A ci, w przypadku których np. ze względu na stan zdrowia, nie będzie to możliwe – jak informuje Zarząd PCZ S.A. - będą mieli zapewnioną całodobową opiekę medyczną.


Dla uzupełnienia: z wnioskiem o czasowe zawieszenie działalności oddziału chorób wewnętrznych zwróciła się dyrekcja Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. po tym jak dwóch lekarzy, mimo prowadzonych przez zarząd PCZ negocjacji, nie podpisało pod koniec roku umów o pracę. Choć we wniosku do wojewody była mowa o zawieszeniu pracy kluczborskiej interny od 1 lutego, zaistniała konieczność czasowego zawieszenia oddziału wcześniej. Bowiem we wtorek 2 stycznia na oddziale po odejściu dwóch lekarzy został tylko jeden internista i lekarze dyżuranci na dyżury popołudniowe i nocne. To uniemożliwia zapewnienie całodobowej opieki dla pacjentów na oddziale liczącym 35 łóżek.


Brak lekarzy - jak podawały już w ub.r. media ogólnopolskie i jak pokazuje obecna sytuacja – dotyczy kilkuset szpitali w Polsce. Szpitale, w tym kluczborski, z determinacją szukały i szukają lekarzy także poza terenem powiatu, a nawet za granicą. Przy czym sytuacja jest taka, że to nie lekarze szukają pracy, tylko praca ich. Mając do wyboru mniej stresującą i lepiej płatną pracę w przychodniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej wybierają przychodnie.


Problem z brakiem lekarzy nie jest problemem lokalnym, a – jak pokazują ostatnie dni – ogólnopolskim.
W szpitalu w Kluczborku proponowano 70 zł na godzinę za dyżury i po 80 – 90 zł na godzinę za pracę na oddziale.
Podkreślamy: nie ma problemów z kadrą lekarską na pozostałych oddziałach: laryngologicznym, chirurgii ogólnej, ginekologii z położnictwem, izbie przyjęć, pediatrii, nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej oraz w przychodniach specjalistycznych i pracowniach diagnostycznych PCZ S.A. One działają i będą działać normalnie.
 

Oprac. M. Kluf

 


 

02.01.2018

Informacja w sprawie interny  

W związku z odejściem dwóch lekarzy z oddziału chorób wewnętrznych Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku i brakiem obsady koniecznej do prawidłowego funkcjonowania oddziału, dyrekcja placówki - tak jak wcześniej szpital w Oleśnie i wiele innych szpitali w Polsce – wystąpiła do Wojewody Opolskiego z wnioskiem o czasowe zawieszenie działalności oddziału chorób wewnętrznych PCZ S.A od 1 lutego br. Pomimo podjęcia wszelkich możliwych działań, nie udało się rozwiązać problemu

braków kadrowych, które dotyczą kilkuset szpitali w Polsce i wielu na Opolszczyźnie. Jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie, należy się liczyć z możliwością tymczasowego zawieszenia oddziału wcześniej. Będziemy na bieżąco informować o sytuacji. 

 


Pozostałe oddziały PCZ S.A.: laryngologiczny, chirurgii ogólnej, ginekologia z położnictwem, izba przyjęć, pediatria, nocna i świąteczna opieka zdrowotna oraz przychodnie specjalistyczne i pracownie diagnostyczne działają i będą działać normalnie.

 

Oprac. M. Kluf

Foto: PCZ Kluczbork

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku