strona główna

04.01.2018

Czasowe zawieszenie oddziału internistycznego  

W związku z odejściem dwóch lekarzy z oddziału internistycznego Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku Wojewoda Opolski wydał zgodę na czasowe ograniczenie działalności oddziału chorób wewnętrznych w terminie od 5 stycznia do 5 marca 2018.

 


W związku z tym nie będzie nowych przyjęć na oddział chorób wewnętrznych PCZ. S.A. Pacjenci z terenu powiatu kluczborskiego będą przekierowywani do najbliżej położonych oddziałów internistycznych na terenie województwa (oprócz Olesna, gdzie działalność oddziału internistycznego również jest czasowo zawieszona). Taką informację otrzymują centra powiadamiania ratunkowego podległe wojewodzie oraz przychodnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie powiatu.


Pacjenci obecnie przebywający na oddziale chorób wewnętrznych PCZ S.A. w Kluczborku, w związku z czasowym zawieszeniem jego działalności będą systematycznie przewożeni na oddziały internistyczne do najbliższych szpitali w województwie. A ci, w przypadku których np. ze względu na stan zdrowia, nie będzie to możliwe – jak informuje Zarząd PCZ S.A. - będą mieli zapewnioną całodobową opiekę medyczną.


Dla uzupełnienia: z wnioskiem o czasowe zawieszenie działalności oddziału chorób wewnętrznych zwróciła się dyrekcja Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. po tym jak dwóch lekarzy, mimo prowadzonych przez zarząd PCZ negocjacji, nie podpisało pod koniec roku umów o pracę. Choć we wniosku do wojewody była mowa o zawieszeniu pracy kluczborskiej interny od 1 lutego, zaistniała konieczność czasowego zawieszenia oddziału wcześniej. Bowiem we wtorek 2 stycznia na oddziale po odejściu dwóch lekarzy został tylko jeden internista i lekarze dyżuranci na dyżury popołudniowe i nocne. To uniemożliwia zapewnienie całodobowej opieki dla pacjentów na oddziale liczącym 35 łóżek.


Brak lekarzy - jak podawały już w ub.r. media ogólnopolskie i jak pokazuje obecna sytuacja – dotyczy kilkuset szpitali w Polsce. Szpitale, w tym kluczborski, z determinacją szukały i szukają lekarzy także poza terenem powiatu, a nawet za granicą. Przy czym sytuacja jest taka, że to nie lekarze szukają pracy, tylko praca ich. Mając do wyboru mniej stresującą i lepiej płatną pracę w przychodniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej wybierają przychodnie.


Problem z brakiem lekarzy nie jest problemem lokalnym, a – jak pokazują ostatnie dni – ogólnopolskim.
W szpitalu w Kluczborku proponowano 70 zł na godzinę za dyżury i po 80 – 90 zł na godzinę za pracę na oddziale.
Podkreślamy: nie ma problemów z kadrą lekarską na pozostałych oddziałach: laryngologicznym, chirurgii ogólnej, ginekologii z położnictwem, izbie przyjęć, pediatrii, nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej oraz w przychodniach specjalistycznych i pracowniach diagnostycznych PCZ S.A. One działają i będą działać normalnie.
 

Oprac. M. Kluf

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku