strona główna

30.05.2018

2 mln z Unii na wsparcie dla rodzin


To wartość dofinansowania jakie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zdobyło na kontynuację projektu wsparcia dla rodzin zastępczych, który okazał się według uczestników strzałem w dziesiątkę.

Długofalowe spotkania ze specjalistami od psychologa, pedagoga, prawnika, neurologopedy, poprzez spotkania integrujące po grupę wsparcia przyniosły efekt. Osoby, które los postawił w roli rodziców zastępczych zaczęły lepiej sobie radzić. Sami o tym mówili. Obserwowaliśmy to i my – mówi Iwona Rudnicka - Hrynyszyn, dyrektor PCPR. - Bogatsi o doświadczenia z poprzedniego projektu, nieco go skorygowaliśmy. A dodatkowa satysfakcja to fakt, że nasz projekt znalazł się na czele listy do dofinansowania w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej regionalnego Programu operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).
 


Wkrótce Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podpisze umowę z Urzędem Marszałkowskim i po przekazaniu dofinansowania będzie można działać.

Nowy projekt pod nazwą „Bliżej siebie 2” po drobnych zmianach będzie obejmował m.in. specjalistyczne formy wsparcia oferowane przez – psychologa, pedagoga, (indywidualne i grupowe), neurologopedę, terapeutów, rehabilitantów spotkania integrujące i szkolenia dla rodziców zastępczych, terapię, opiekę pedagoga, przy problemach w nauce pomoc pedagoga, ale nie w placówce tylko w miejscu zamieszkania, nowym elementem jest rehabilitacja dla dzieci i dorosłych, a także zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci. Kontynuowana też będzie szkoła dla rodziców, ale w nieco zmienionej formie.

- Zakres wsparcia jest dostosowany do potrzeb, które wnikliwie zbadaliśmy – mówi dyrektor PCPR. - Przypomnę, że głównym założeniem projektu jest wzmocnienie lub przywrócenie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności oraz aktywności społecznej wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej oraz ich opiekunów przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Będzie realizowany od maja 2018 r. do grudnia 2020 r.
 

Oprac. M. Kluf

Foto: PCPR

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku