strona główna

Nagroda Marszałka dla Starostwa

Starostwo Powiatowe otrzymało Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego w konkursie "Partnerstwo bez granic" dla najlepszej inicjatywy realizowanej przez samorząd lokalny w województwie opolskim we współpracy z partnerami zagranicznymi.

Urząd Marszałkowski nagrodził pomysł utworzenia klastra turystycznego województwa opolskiego „Kraina Miodu i Mleka” oraz jego dotychczasowe innowacyjne działania, zwłaszcza realizowany w zeszłym roku międzynarodowy projekt. Nagrodę za zwycięstwo w konkursie z rąk Marszałka Józefa Sebesty odebrali 25 lutego Starosta Kluczborski – Piotr Pośpiech oraz Maria Żurek – Prezes Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (KOLOT) i jednocześnie kierownik referatu promocji powiatu, turystyki i kultury w kluczborskim Starostwie.

Działania zmierzające do powołania pierwszego w kraju klastra turystycznego trwały od początku 2007 roku. Poprzez cykl spotkań informacyjnych, zainicjowanych przez Starostę Kluczborskiego oraz szereg działań KOLOT-u, zachęcano lokalne środowisko przedsiębiorców branży turystycznej, samorządy oraz instytucje B+R do połączenia się w strukturę klastrową. Miałaby ona pełnić rolę platformy współpracy środowiska samorządowego, gospodarczego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystyki tego regionu. W listopadzie 2008 roku działania te zakończyły się sukcesem. W Kluczborku powołano pierwszy w kraju klaster turystyczny „Kraina miodem i mlekiem płynąca”, który później zmienił nazwę na „Kraina Miodu i Mleka”.

Klaster działa w strukturach Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej i tworzą go: powiat kluczborski, powiat oleski, firmy z branży turystycznej z woj. opolskiego, Opolski Park Naukowo-Technologiczny i Uniwersytet Opolski. Niespełna dwa miesiące po utworzeniu klaster złożył wniosek do programu Innovation Express pilotowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i zdobył 495 tys. złotych na innowacyjne działania promocyjne. Dofinansowany projekt „Lokalny i Regionalny Produkt w Wirtualnej Przestrzeni Turystycznej Dorzecza Odry” był realizowany we współpracy z partnerskim klastrem pro agro z Brandenburgii (Niemcy). Powiat kluczborski pomógł merytorycznie i techniczne przy jego realizacji. Ponieważ całe zadanie było dla KOLOT-u sporym wyzwaniem organizacyjnym i finansowym (refundacja dopiero po połowie realizacji zadania) Starosta Kluczborski zadeklarował wsparcie merytoryczne i techniczne Starostwa, Rada Powiatu poręczyła natomiast kredyt, który stowarzyszenie musiało zaciągnąć, aby rozpocząć realizację projektu.


Laureaci konkursu "Partnerstwo bez granic" w kategorii samorządy lokalne (fot. UMWO)


W ramach przedsięwzięcia udało się stworzyć dwujęzyczny polsko-niemiecki nowoczesny portal internetowy, promujący działalność członków obu klastrów, czyli głównie przedsiębiorców z branży turystycznej - gospodarstw agro- i ekoturystycznych, restauracji i hoteli. Powstał również film promujący Ziemię Kluczborską i Oleską oraz oferty klastrowiczów, który był elementem szerokiej kampanii w mediach. Informacje reklamowe ukazały się m.in. na antenie TVN24, w tygodniku Neewsweek Polska i regionalnych mediach. Ponadto stworzono m.in. mobilny przewodnik po obszarach partnerskich klastrów (przeznaczony na telefony komórkowe), tablice identyfikujące członków klastra oraz wydano publikację w języku polskim i niemieckim, zawierającą oferty członków partnerskich klastrów oraz przepisy lokalnych potraw. Projekt przewidywał też szkolenia dla grupy klastrowej, w zakresie stosowania innowacyjnych metod promowania usług.
 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku