strona główna

PAPIEROSY POŻERAJĄ CIĘ ŻYWCEM


16 listopada 2009 r. Ministerstwo Zdrowia oficjalnie zainaugurowało pierwszą od wielu lat kampanię społeczną, która ma na celu przestrzec miliony polskich palaczy tytoniu przed poważnymi skutkami tego nałogu. Głównym celem kampanii jest przekonanie Polaków do rzucania palenia tytoniu oraz do zaprzestania palenia w obecności dzieci.

Spoty telewizyjne emitowane w telewizjach ogólnopolskich i regionalnych pod hasłem „Papierosy pożerają Cię żywcem” i „Papierosy pożerają żywcem Ciebie i Twoje dzieci” przypominają, że palenie papierosów jest szkodliwe nie tylko dla osób czynnie palących, lecz zagraża także zdrowiu ich dzieci i bliskich.
W ramach kampanii jest aktywna specjalna Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym – Quitline (0801-108-108), pomagająca w walce w nałogiem. Quitline pełni dodatkowo narzędzie ewaluacji skuteczności kampanii.
 

Kampania społeczna pod hasłem "Papierosy pożerają Cię żywcem" oraz „Papierosy pożerają żywcem Ciebie i Twoje dzieci” w sposób drastyczny pokazuje, jak istotne szkody może powodować palenie tytoniu. Mowa tu o poważnych problemach zdrowotnych; takich jak zwiększone ryzyko zawału serca, raka płuc; a nawet śmierci. Dotyczy to zarówno osób dorosłych jak i dzieci, wśród których aż 70% jest narażonych na bierne palenie w domu. Warto pamiętać, iż w Polsce regularnymi palaczami jest około 29% społeczeństwa, a co roku prawie 70 000 osób umiera z powodu chorób odtytoniowych. Dodatkowo, aż 90% palących rodziców w Polsce przyznaje się do palenia w obecności swoich dzieci, narażając je miedzy innymi na poważne choroby układu oddechowego, rozwój astmy czy problemy w rozwoju psychofizycznym.

 
Realizacja kampanii jest jednym z elementów strategii zmniejszenia konsumpcji tytoniu rekomendowanym przez Światową Organizację Zdrowia.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku