strona główna

Powiatowy Ośrodek Rehabilitacji gotowy

 

W najbliższym czasie (jak się uda jeszcze w październiku) przeniosą się tam z budynku przy ul. Jagiellońskiej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna czy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W tej chwili trwają jeszcze odbiory techniczne.

Wymienione jednostki w nowym miejscu będą miały do dyspozycji więcej miejsca. W budynku przy Jagiellońskiej było go za mało do realizowanie coraz większej liczby zadań i prowadzania zajęć oraz terapii. Budynek przy Sienkiewicza ma ponad 2 tys. m kw powierzchni. Powiatowe jednostki będą go dzielić z centrum rehabilitacyjnym.

Pomieszczenia dla centrum są już przygotowane. Rehabilitację ma prowadzić Powiatowe Centrum Zdrowia, które ma również ponieść koszty zagospodarowania i wyposażenia tej części budynku, aby – jak zakładają wstępne plany – wiosną przyszłego roku można było zacząć prowadzić tam działalność.

Zwolnione przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności pomieszczenia przy Jagiellońskiej zostaną przekazane Związkowi Emerytów i Rencistów na Klub Seniora. Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji, co do zagospodarowania pomieszczeń po PCPR-ze i Przychodni Psychologiczno – Pedagogicznej. - Jest branych po uwagę kilka wariantów: m.in. przeniesienie do tego budynku Wydziału Komunikacji, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlane albo zorganizowaniu tam Centrum Multimedialnego, na którego przygotowanie w tym przede wszystkim remont, można otrzymać duże dofinansowanie z Unii – informuje starosta Piotr Pośpiech.

Adaptacja budynku Powiatowego Ośrodka Rehabilitacji kosztowała ponad 3 mln zł. Inwestycja w całości została sfinansowana z budżetu powiatu.
 

Monika Kluf
 

 

 

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku