strona główna

21.12.2011

Strażacy ochotnicy mają nowe władze


Dotychczasowego długoletniego prezesa oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych dh Jana Krzyształowicza zastąpił w pełnieniu tej funkcji dh Lucjan Kędzia. Wiceprezesami są: dh Norbet Waliczek (funkcjonariusz PSP Kluczbork) i dh Rafał Neugebauer.

A oto pozostali członkowie prezydium:
dh Piotr Flak – sekretarz
dh Marek Wyrwa – skarbnik
dh Wojciech Kieszczyński – członek prezydium (zastępca komendanta powiatowego PSP Kluczbork)

W składzie nowego zarządu oddziału powiatowego są także przedstawiciele władz powiatu:
Piotr Pośpiech – starosta kluczborski
Władysław Zawadzki – przewodniczący Rady Powiatu w Kluczborku

Zostali też wybrani nowi przedstawiciele oddziału powiatowego do władz wojewódzkich związku w Opolu: Norbert Waliczek i Rafał Neugebauer.

Wymienione wyżej składy zostały wybrane podczas III Zjazdu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, który odbył się Domu Strażaka w Ciarce. Wśród zaproszonych gości byli: nowo wybrany wiceminister spraw wewnętrznych Stanisław Rakoczy, który ma w zakresie swoich kompetencji między innymi nadzór nad strażami pożarnymi, oraz prezes oddziału wojewódzkiego ZOSP RP dh Andrzej Borowski i komendant wojewódzki PSP Karol Stępień.

Zjazd był okazją by docenić osoby, które wspierają działalność ochotniczych straży w powiecie kluczborskim. Podziękowania i symboliczne upominki otrzymali: Jan Krzyształowicz i współpracujące ze strażakami psycholożki Anna Włodarczyk i Katarzyna Sypko – Kubicka.

Szczególny upominek - strażacki kordzik, otrzymał starosta kluczborski Piotr Pośpiech za wspieranie komendy powiatowej PSP i ochotniczych straży w powiecie. Powiat w latach 2006 – 2011 wspierał bowiem finansowo zakup sprzętu i samochodów pożarniczych dla straży zawodowej i ochotniczych, a także organizację zawodów powiatowych.

Ochotnicy podsumowali w czasie zjazdu sukcesy, ale rozmawiali też o problemach. Między innymi o kursach kierowców samochodów uprzywilejowanych. Druhowie obawiają się, że ze względu na koszty tych kursów (ok. 1000 zł za osobą) burmistrzowie i wójt będą ograniczać liczbę kierowców z wymaganymi uprawnieniami. Temat pozostał otwarty.

Czego życzą sobie ochotnicy w nadchodzącym 2012 roku?

- By nie ciąć wydatków na nasze funkcjonowanie w budżetach samorządów, przecież działamy nie dla zabawy, lecz działamy dla bezpieczeństwa mieszkańców wszystkich gmin - mówi asp. sztab. Norbert Waliczek, strażak zawodowy i ochotnik w jednej osobie.

Oprac.: Monika Kluf

 


 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku