strona główna

Ośmiu wspaniałych

 

Rozstrzygnięto tegoroczną edycję powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu Samorządowego Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Z grona laureatów jury wybrało jedną osobę, która będzie reprezentować Ziemię Kluczborską podczas finału konkursu w Warszawie. Jest to Karolina Tomków – uczennica III klasy Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku. Nagrodą główną dla laureatki oraz jej opiekunki jest wyjazd na Ogólnopolską Galę Samorządową Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” w Poznaniu. Nagrodę, podobnie jak w latach poprzednich, ufundował starosta kluczborski. W jego imieniu laureatce i jej opiekunce nagrodę główną oraz drobne upominki dla wszystkich Ośmiu Wspaniałych , wręczyła Jolanta Krzysztofczyk Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Uroczystą galę wręczenia nagród, która odbyła się w Młodzieżowym Domu Kultury uświetnił występ słuchaczy tamtejszego Studia Piosenki prowadzonego przez Magdę Durecką.

Konkurs „Ośmiu Wspaniałych” to konkurs dla młodych wolontariuszy. Organizowany jest on już od 16 lat po to, by uhonorować młodych ludzi działających bezinteresownie na rzecz potrzebujących. Wolontariusze udzielają się w fundacjach, stowarzyszeniach, pracują z osobami chorymi, samotnymi i opuszczonymi. Pomagają też bezdomnym zwierzętom. Od początku konkursowi towarzyszy motto: „Tak niewielu, może zmienić tak wiele”.
 

Poniżej prezentujemy sylwetki Ośmiu Wspaniałych z powiatu kluczborskiego.

Karolina Tomków – uczennica III klasy Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku, aktywna wolontariuszka, wspomaga schronisko dla zwierząt Fundacji „Mali Bracia Św. Franciszka” w Opolu, pozyskując karmę, leki i koce. Angażuje się we wszystkie akcje i kampanie organizowane przez Szkolny Klub Ośmiu - m. in. wspomaga pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej w Kluczborku, bierze udział w zbiórkach środków finansowych na rzecz Domu Dziecka, corocznie bierze udział w akcji sprzątania i odnawiania zaniedbanych i opuszczonych grobów. Jest pełna optymizmu, a pracę wolontariuszki pragnie kontynuować w liceum.

 


Katarzyna Wnęk – uczennica I klasy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku, wolontariuszka wyróżniająca się wyjątkowym zaangażowaniem i postawą, solidna, odpowiedzialna i stanowcza. Jako uczennica gimnazjum współpracowała z Caritas przy parafii NSPJ w Kluczborku oraz Klubem Seniora. Obecnie pomaga w PCK oraz czynnie działa w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym oraz Szkolnym Klubie Wolontariuszy. Uczestniczy w kwestach, przygotowaniu paczek dla ubogich i potrzebujących, wspiera organizatorów przy szkoleniach nowych ratowników wodnych. Jest osobą, która widzi potrzeby innych i z pasją angażuje się w to co robi.

 


Iwona Bąk – uczennica III klasy Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku, jest wolontariuszką otwartą na wszelkie działania na rzecz innych, zaradną i odpowiedzialną. Działała w Świetlicy Terapeutyczno-Wychowawczej „Parasol” w Kluczborku, pomagając wychowankom w nauce i odrabianiu zadań domowych. Obecnie działa w Towarzystwie Pomocy Sprawnym Inaczej „Muminki” oraz Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku. Aktywnie wspiera pracę Szkolnego Klubu Ośmiu, a pomaganie innym przynosi jej ogromną satysfakcję.

 

 


Maksym Markiewicz – uczeń I klasy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku, jest wolontariuszem otwartym na ludzi i świat. Jako uczeń gimnazjum uczestniczył w pracach szkolnego koła Caritas, a obecnie jest aktywnym działaczem Szkolnego Klubu Ośmiu. Wolny czas poświęca na pomoc w Klubie Seniora, rozdawaniu darów oraz w kwestach na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pomaga w organizacji pracy Klubu Emaus w Kluczborku oraz podczas kiermaszów i zbiórek, z których dochód przeznaczony jest na wsparcie ubogich dzieci. Dzieli się swoimi pomysłami i zachęca innych do pracy na rzecz słabszych i potrzebujących.

 

 

Grzegorz Kuźniarz – uczeń III klasy Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku jest liderem Szkolnego Klubu Ośmiu. Jest doskonałym organizatorem prac w Klubie, współpracuje z wieloma organizacjami, m.in. z Młodzieżową Radą Miasta, Stowarzyszeniem „Dziewięćsił”, tworzył grupę Liderów Młodzieżowych. Pomagał też w organizowaniu prac na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jest osobą, odpowiedzialną, której można zaufać i powierzyć ważne zadania.

 

 

 


Edyta Semionowicz – uczennica III klasy Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku, sumienna, pracowita i życzliwa wolontariuszka. Jako uczennica gimnazjum odwiedzała chore dzieci, kwestowała na rzecz potrzebujących, działała na rzecz Klubu Seniora opiekując się starszą osobą. Współpracuje ze Strażą Pożarną, bierze udział w adopcji na odległość, pomaga w pracy świetlicy socjoterapeutycznej „Parasol” wspierając dzieci w nauce. Każdą swoją wolną chwilę pragnie poświęcać tym, którzy jej potrzebują.

 

 

 

Natalia Witowska – uczennica I klasy Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku, jest sumienna i pracowita. Już jako uczennica gimnazjum pomagała przy organizacji balu karnawałowego dla osób niepełnosprawnych. Współpracuje ze Strażą Pożarną oraz pełni opiekę nad dziećmi ze Świetlicy Socjoterapeutycznej „Parasol” w Kluczborku. Bierze udział we wszelkich pracach Szkolnego Klubu Ośmiu. Praca wolontariuszki daje jej dużo satysfakcji i radości z tego, że może pomagać tym, którzy tego potrzebują.

 

 

 

Barbara Łużak – uczennica I klasy Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku, jest koleżeńska, pracowita, chętnie współpracuje z innymi. Jako gimnazjalistka pomagała w zbiórce żywności dla osób potrzebujących, wsparła pracę Klubu Seniora i pomagała w pracy z przedszkolakami. Będąc aktywną wolontariuszką bierze udział w kwestach charytatywnych, pomaga dzieciom ze świetlicy „Parasol”, organizuje wiele akcji szkolnych, a także rozwija swoje umiejętności w pomaganiu potrzebującym. Jest bardzo odpowiedzialna i refleksyjna, potrafi motywować innych do pracy na rzecz słabszych.
 

 

Szkolny Klub Ośmiu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku – liczy ponad 100 wolontariuszy i działa od września 2007 r. W swojej działalności jego członkowie wykonują zabawki, które rozdają w formie prezentów, koncertują dla wychowanków Domu Dziecka w Sowczycach, opiekują się zwierzętami Fundacji „Mali Bracia Św. Franciszka”, wspierają pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku, sprawują całoroczną opiekę nad opuszczonymi grobami. Wszystkie swoje działania dokumentują w pamiątkowej kronice, a wielu którym pomogli okazuje im swoją wdzięczność.
 

Szkolny Klub Ośmiu z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku

 


Szkolny Klub Ośmiu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku – działa od września 2005 r., liczy obecnie 15 aktywnych wolontariuszy. Członkowie klubu czynnie rozwijają swoje umiejętności interpersonalne, realizują autorski program „Przyjaciel – przygotowanie do pracy z dziećmi z rodzin alkoholowych”. Organizują akcje „Stop narkotykom” angażując młodzież z innych kluczborskich szkół, opiekują się osobami niepełnosprawnymi oraz dziećmi z przedszkola integracyjnego, pomagają w organizacji wielu imprez na rzecz osób niepełnosprawnych. Ich praca na rzecz innych przynosi im ogromną satysfakcję i poczucie spełnienia.
 

Szkolny Klub Ośmiu z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku