strona główna

Ośmiu wspaniałych


27 marca 2008 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Kluczborku odbyła się IV Powiatowa Gala Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Podczas uroczystości ogłoszono wyniki eliminacji powiatowych Konkursu, które w tym roku przeprowadzono 10 marca. Tegorocznym laureatem, który będzie reprezentował powiat kluczborski podczas eliminacji ogólnopolskich w Warszawie został Dawid Grygier – uczeń klasy I Technikum w Zespole Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie (szkoła ponadgimnazjalne w Polanowicach). Nagrodą główną dla laureata i jego opiekuna, pani Marii Macias – Ganczarskiej – pedagoga szkolnego w ZSGLiZ w Byczynie, jest wyjazd na XIV Finałową Galę Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” do Kamienia Pomorskiego w dniach 6 – 8 czerwca 2008 r. Nagroda, w postaci wyjazdu połączonego z atrakcjami, jest co roku fundowana przez Starostę Kluczborskiego.

Oprócz wyłonionych Ośmiu Wspaniałych wyróżniono jeszcze trzech uczniów ZSGLiZ w Byczynie: Łukasza Zawieję, Jakuba Stępnia, Pawła Półtoraka oraz Klub Ośmiu działający w Zespole Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i upominki przygotowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku.

 Podczas uroczystości Starostę Kluczborskiego – Piotra Pośpiecha reprezentował Adam Radom – Sekretarz Powiatu, który wręczył laureatowi oraz opiekunowi nagrodę główną. Całą galę uświetnił występ Moniki Mazur – podopiecznej Magdy Dureckiej ze Studia Piosenki w Młodzieżowym Domu Kultury w Kluczborku.

Już czwarty raz organizacją konkursu na szczeblu powiatowym zajęła się Anna Dzierżan – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Koordynatorem Konkursu w powiecie kluczborskim, a zarazem przedstawicielem Fundacji „Świat na Tak” – inicjatora Konkursu i organizatora na szczeblu ogólnopolskim, jest Elżbieta Szaran – doradca metodyczny w PODN.

 

Od lewej strony od góry stoją: Sandra Światła, Katarzyna Płonkiewicz, Anna Marzec, Beata Kamyszek.

Od lewej na dole stoją: Mariusz Rudaniecki, Dawid Grygier, Kamila Garbowska, Anna Dąbek.

 

 

Poniżej przedstawiamy sylwetki Ośmiu Wspaniałych powiatu kluczborskiego.
 

Dawid Mateusz Grygier

Dawid jest uczniem Technikum w Zespole Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie. Od wielu lat podejmuje różnego rodzaju działania na rzecz osób potrzebujących, chorych i starszych. Pomaga i działa w „Caritas” przy Parafii Świętej Trójcy w Byczynie. Angażuje się w zbiórkę odzieży, pomaga w robieniu zakupów i codziennych pracach domowych. Odwiedza ludzi potrzebujących, służy pomocą na miarę możliwości lub organizuje tę pomoc. Dawid za swoją działalność otrzymał odznaczenie „Pomocna dłoń” już w szkole podstawowej. Dawid sam oferuje swoją pomoc, nie trzeba go do tego zmuszać czy namawiać. Jako osoba bardzo młoda znana jest w środowisku ze swoich działań. Osoby potrzebujące chętnie zwracają się o pomoc do Dawida, ponieważ w to co robi „wkłada” swoje serce. Wśród kolegów znany jest także z ofiarności i pomocy.
 


Kamila Garbowska

Kamila jest uczennicą Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gimnazjalno – Licealnym Zespole Szkół w Wołczynie. Jest członkiem szkolnego koła PCK, jak również przewodniczącą Samorządu Szkolnego. Bardzo chętnie angażuje się w różnego rodzaju prace społeczne. Wielokrotnie uczestniczyła w kwestach ulicznych, akcjach charytatywnych. Jako wolontariusz wspiera osoby starsze, samotne, uczęszcza do Publicznego Przedszkola w Wołczynie. Aktywnie udziela się w pracach Szkolnego Samorządu Uczniowskiego, współorganizatorka akcji „Mikołaj” oraz „Zajączek”. Kamila prowadzi również zespół taneczny.
 

 


Beata Kamyszek

Beata jest uczennicą klasy I Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku. Od roku jest zaangażowana w pracę na rzecz osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kluczborku. Uczestniczyła w Balu Integracyjnym dla osób niepełnosprawnych z województwa opolskiego. Beata jest zaangażowana w pracę w grupie Liderów Młodzieżowych – swoją postawą promując zdrowy styl życia. Beata wraz z grupą wolontariuszy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku przygotowuje akcję „Stop Narkotykom”. Współorganizowała „Mikołajki” na terenie swojej szkoły. Doskonali swój warsztat pracy wolontariusza uczestnicząc w różnorakich szkoleniach m. in.: Przyjaciel – przygotowanie młodzieży do pracy z dziećmi z rodzin alkoholowych, trening interpersonalny.


Katarzyna Płonkiewicz

Kasia na co dzień uczy się w Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku. Swoja postawą i pozytywną energią zasługuje na wyróżnienie w Konkursie „Ośmiu Wspaniałych”. Jest osobą, która aktywnie działa na terenie szkoły i poza nią angażując się w akcje na rzecz innych. Jest „aktorką” w szkolnym kole teatralnym. W latach 2006 i 2007 współorganizowała akcję „Stop narkotykom” obejmującą wszystkie Szkoły Ponadgimnazjalne w Kluczborku. Uczestniczyła także w akcji organizowania paczek dla dzieci z Domu Dziecka w Bogacicy z okazji Mikołaja. Kasia należy do grupy Liderów Młodzieżowych, gdzie swoją postawą daje przykład innym. Uczestniczyła w warsztatach treningu interpersonalnego oraz szkoleniach „Przyjaciel – przygotowanie młodzieży do pracy z dziećmi z rodzin alkoholowych.


Sandra Światła

Sandra jest uczennicą klasy I Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku. Od roku 2007 jest członkiem Klubu „Ośmiu” działającego w szkole. Jest osobą aktywnie działającą w ramach Klubu. Charakteryzuje się ogromną wrażliwością i empatią, co umożliwia jej pracę jako wolontariusz. Jest osobą pełną energii i chęci do działania. Zaangażowana jest w różne prace społeczne, m.in.: pracę z osobami niepełnosprawnymi w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kluczborku, zajmowała się osobami niepełnosprawnymi podczas Balu Integracyjnego, w którym uczestniczyły osoby niepełnosprawne oraz organizacje zajmujące się pomocą ludziom niepełnosprawnym z całego województwa opolskiego. Sandra należy do grupy liderów młodzieżowych, uczestniczy w szkoleniach pomagającym jej w późniejszej pracy z osobami potrzebującymi: „Przyjaciel” – przygotowanie młodzieży do pracy z dziećmi z rodzin alkoholowych, warsztaty treningu interpersonalnego. Jest osobą koleżeńską, odpowiedzialną i cieszy się ogromnym zaufaniem.


Mariusz Rudaniecki

Mariusz jest uczniem Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku. Jest osobą, która bardzo chętnie pomaga słabszym i potrzebującym pomocy. W bieżącym roku szkolnym angażuje się w sprawy młodzieży z terenu Kluczborka, będąc członkiem Młodzieżowej Rady Miasta. Współorganizator akcji „Stop Narkotykom”. Pomagał przy organizacji Balu Integracyjnego dla osób niepełnosprawnych z województwa opolskiego. Jest przedstawicielem Samorządu Szkolnego. Cieszy się ogromnym zaufaniem wśród kolegów koleżanek. Uczestniczył w szkoleniach: „Przyjaciel” – przygotowanie młodzieży do pracy z dziećmi z rodzin alkoholowych, warsztaty treningu interpersonalnego. Współtworzy grupę Liderów Młodzieżowych, gdzie promuje zdrowy styl życia.

 


Anna Dąbek

Ania jest jedną z gospodarzy „Klubu 8” działającego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku. Działalność Ani rozpoczęła się już w gimnazjum i trwa do dzisiaj. Była organizatorką zbiórki karmy dla zwierząt z opolskiego schroniska, wraz z pozostałymi członkami Klubu zorganizowała spotkanie w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku z okazji Dnia Babci i Dziadka. Współorganizowała również szkolną Akcję Walentynkową, podczas której sprzedawano gadżety wykonane przez członków Klubu, a dochód ze sprzedaży został przekazany na cele charytatywne. Ania jest bardzo aktywna, sumienna i zdyscyplinowana. Jest przykładem dla innych uczniów. Jest bardzo odpowiedzialna. Można zawsze liczyć na jej pomysłowość i rzetelne wykonanie pracy.

 


Anna Marzec

Ania jest uczennicą I klasy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Licealno - Technicznych w Kluczborku. W wolnym czasie Ania pomaga w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nadzieja”. W szkole bierze czynny udział w organizowanych akcjach. Jest bardzo chętna do pomocy innym. Potrafi zajmować się dziećmi i wywołać radość na ich twarzach. Przygotowywała świąteczne paczki, piekła ciasto na dzień „Łasucha” organizowany w szkole, była pomocnikiem Klauna Felixa podczas wizyty na oddziale dziecięcym w kluczborskim szpitalu. Brała również udział w balu charytatywnym w Publicznym Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku. Bycie wolontariuszką nie przeszkadza Ani w codziennych obowiązkach szkolnych i domowych. Jest otwarta na innych i stara się wykonywać wszystko co robi najlepiej jak potrafi. Można jej zaufać i na niej polegać.


 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku