strona główna

Ośmiu wspaniałych wolontariuszy


16 kwietnia 2007 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Kluczborku odbyła się Powiatowa Gala Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, podczas której zostało wyróżnionych ośmiu wolontariuszy. Swoją działalnością na rzecz słabszych i potrzebujących zasłużyli na miano „Wspaniałego”.

Laureatem, który będzie reprezentował powiat kluczborski w etapie centralnym Konkursu został Dawid Armanowski – uczeń klasy I Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Licealno–Technicznych w Kluczborku, natomiast specjalne wyróżnienie otrzymała Magdalena Błażek uczennica klasy II Liceum Ogólnokształcącego również w ZSL-T. Oboje wraz z opiekunem Klubu Ośmiu w ZSL-T Panią Katarzyną Kokot–Dajczak pojadą w nagrodę na XIII Ogólnopolska Galę Finałową Konkursu w Białogardzie w dniach 15–17 czerwca br.

Nagrody wyróżnionym wolontariuszom wręczył Wicestarosta Kluczborski - Mieczysław Czapliński. Pogratulował laureatom oraz podziękował opiekunom Szkolnych Klubów Ośmiu działających w powiecie. Całą Galę uświetnił występ podopiecznych Magdy Dureckiej, prowadzącej Studio Piosenki w Młodzieżowym Domu Kultury w Kluczborku.

Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” zostały zorganizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku po raz trzeci. Koordynatorem Konkursu w powiecie kluczborskim jest Pani Elżbieta Szaran – doradca metodyczny w PODN, natomiast samą organizacją Konkursu zajmuje się Anna Dzierżan – dyrektor Ośrodka.
 

 

Od lewej stoją: Ewelina Kowalczyk (ZSP Nr 1), Karolina Adaszyńska (ZSP Nr 1), Ilona Woźny (ZSP Nr 1), Milena Mączka

(ZSP Nr 1), Patrycja Dewicka (ZSL-T), Magdalena Błażek (ZSL-T), Adam Jung (ZSL-T) i Dawid Armanowski (ZSL-T)

 

 

Poniżej przedstawiamy sylwetki Ośmiu Wspaniałych powiatu kluczborskiego.
 

Dawid Armanowski – uczeń klasy I Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku. Wolontariuszem jest od 2003 r., kiedy to zaczął czynnie uczestniczyć w działaniach Szkolnego Koła Caritas. Obecnie w ramach pracy wolontariusza pomaga w organizacji pracy Klubu Seniora, przy rozdawaniu żywności ubogim, bierze udział w akcjach sprzedaży zniczy i świec na cele charytatywne, pomagał w organizacji obchodów Światowego Dnia Chorego oraz Tygodnia Miłosierdzia. Regularnie odwiedza chorych i samotnych w domu, pomagając im przetrwać ciężkie chwile. Dawid z ogromną odpowiedzialnością podejmuje się działań wymagających wytrwałości. Jako doświadczony wolontariusz wspomaga pracę Szkolnego Klubu Ośmiu i bierze udział w akcjach na terenie szkoły. Dawid będzie reprezentował powiat kluczborski na etapie centralnym Konkursu.


 

Karolina Adaszyńska – uczennica klasy II Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku. Jest członkiem Szkolnego Klubu Ośmiu, gdzie aktywnie działa z ogromnym zaangażowaniem. Pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi w Publicznym Przedszkolu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku w ramach programu „Pomóżmy sobie nawzajem”. Jest osobą mocno zaangażowaną w społeczne życie szkoły wspomagając działalność szkolnego koła PCK oraz działając w Szkolnym Kole Teatralnym. Uczestniczyła w programie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta, a ponadto przygotowywała się do programu „Przyjaciel” skierowanego do dzieci z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową.
 

 

 

Magdalena Błażek – uczennica klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku. Od 2005 r. jest wolontariuszką w Świetlicy Terapeutyczno-Wychowawczej „Parasol” w Kluczborku, gdzie aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz jej wychowanków. Systematycznie odwiedza dzieci uczęszczające do Świetlicy, poświęcając im swój czas. Pomaga im w nauce i organizuje czas wolny. Z inicjatywy Magdy w Zespole Szkół Licealno – Technicznych powstał Klub Ośmiu, w którego działalność jest zaangażowana całym sercem.
 

 

 

 

 

Patrycja Dewicka – uczennica klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku. Od 2005 r. jest wolontariuszką w Świetlicy Terapeutyczno-Wychowawczej „Parasol” w Kluczborku, gdzie pomaga dzieciom w odrabianiu zadań, nauce, organizuje im wolny czas. Wie, że niektóre dzieci potrzebują przede wszystkim wsparcia duchowego, uśmiechu na co dzień, życzliwości, aby mogły przetrwać trudniejsze chwile w domu. W ramach pracy w Szkolnym Klubie Ośmiu, którego powstania była współinicjatorką, bierze udział we wszelkich akcjach organizowanych przez szkolnych wolontariuszy.


 

 

 

 

Adam Jung – uczeń klasy I Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku. Wolontariuszem jest od 2003 r. Swoją działalność charytatywną rozpoczął od pracy w Szkolnym Klubie Caritas. Obecnie w ramach wolontariatu pomaga w organizacji pracy magazynu odzieży przy Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku, Klubu Seniora, pomaga przy rozdawaniu żywności ubogim, bierze udział w akcjach sprzedaży zniczy i świec na cele charytatywne, pomagał w organizacji obchodów Światowego Dnia Chorego, Tygodnia Miłosierdzia, a także odwiedza chorych i samotnych w ich domach. Adam bierze również udział we wszelkich akcjach organizowanych przez Szkolny Klub Ośmiu.
 

 

 

 

Ewelina Kowalczyk – uczennica klasy II Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku. Jest członkiem Szkolnego Klubu Ośmiu, gdzie pracuje z dużym zaangażowaniem. Jako wolontariuszka współpracowała ze Stowarzyszeniem działającym przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Kluczborku. Pomaga w rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w Publicznym Przedszkolu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku w ramach programu „Pomóżmy sobie nawzajem”.
Działa z dużym oddaniem w Szkolnym Kole PCK, występuje w Szkolnym Kole Teatralnym, włączyła się w program przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta, a ponadto uczestniczyła w przygotowaniu do programu „Przyjaciel” skierowanego do dzieci z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową.
 

 

 

Milena Mączka – uczennica klasy II Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku. Jest członkiem Szkolnego Klubu Ośmiu, gdzie działa z ogromnym zaangażowaniem, będąc wsparciem dla innych wolontariuszy. Pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi w Publicznym Przedszkolu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku w ramach programu „Pomóżmy sobie nawzajem”, gdzie zajmuje się opieką i rehabilitacją niepełnosprawnego dziecka. Jest uczennicą wspierającą społeczne życie szkoły, głównie działalność szkolnego koła PCK, pracę Szkolnego Koła Teatralnego oraz realizację programu przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta. Ponadto uczestniczyła w przygotowaniu do programu „Przyjaciel” skierowanego do dzieci z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową i pomagała przy organizacji Festiwalu Niezwykłości dla osób niepełnosprawnych z terenu Kluczborka i okolic.
 

 

Ilona Woźny – uczennica klasy II Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku. Jest członkiem Szkolnego Klubu Ośmiu, gdzie działa aktywnie angażując się w każde jego przedsięwzięcie. Pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi w Publicznym Przedszkolu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku w ramach programu „Pomóżmy sobie nawzajem”.
W ramach pracy społecznej działa na rzecz Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych na terenie miasta Byczyna. Włącza się w życie szkoły, wspomagając działalność szkolnego koła PCK, występując w Szkolnym Kole Teatralnym, uczestnicząc w programie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta. Ponadto uczestniczyła aktywnie w przygotowaniach do programu „Przyjaciel” skierowanego do dzieci z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową.
 

 


 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku