strona główna

Otrzymaliśmy ogólnopolską nagrodę

 

Powiat Kluczborski otrzymał ogólnopolską nagrodę "Order Radości - powiat przyjazny niepełnosprawnym".

"Na szczególne wyróżnienie zasługują Państwa inicjatywy
promujące osoby niepełnosprawne o zasięgu ponadpowiatowym takie jak
Festiwal Niezwykłości, Konferencja "Razem ku Wspólnej Europie" -
uświadamiającej społeczeństwu prawa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie europejskim
– czytamy w uzasadnieniu nagrody. - Współpraca Starostwa z organizacjami pozarządowymi m.in. Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Nadzieja", z Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów Inwalidów, Stowarzyszeniem Hospicjum Ziemi Kluczborskiej św. Ojca Pio".

Inicjatywy te, jak i inne działania oraz właściwa współpraca jednostek organizacyjnych powiatu, takich jak Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, Powiatowy Urząd Pracy wpływają zdaniem Kapituły na pozytywne kształtowanie wizerunku osoby niepełnosprawnej w Polsce.

"Reasumując, działania Zarządu Powiatu Kluczborskiego kierowanego przez Pana Starostę znakomicie pokazują wzorcową koordynację pracy jednostek organizacyjnych powiatu oraz organizacji pozarządowych działających na Państwa terenie. To
utwierdza nas o zasadności przyznania nagrody Orderu Radości 2011 w kategorii powiatu średniego powiatowi kluczborskiemu"
– informuje w imieniu prezydencji kapitularnej Tomasz Jerzy Pawłowski.
 

Monika Kluf
 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku