strona główna

Opolszczyzna miejsce nie jedno z wielu - spotkanie dla branży turystycznej
 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna i Starostwo Powiatowe w Kluczborku zapraszają do udziału w regionalnym projekcie „Opolszczyzna, miejsce nie jedno z wielu”. W ramach projektu organizowanych jest 11 powiatowych spotkań dla przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego działających w szeroko rozumianym obszarze turystyki.

Spotkanie dla powiatu kluczborskiego odbędzie się 28 kwietnia 2009 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1.

 
Projekt ma na celu zachęcenie do powstawania lokalnych platform, zorientowanych na realizację wspólnych lub komplementarnych przedsięwzięć sektora publicznego i prywatnego, dotyczących promocji poszczególnych regionów pod kontem ich atrakcyjności i zaplecza około turystycznego.

Osiągnięcie powyższych celów w większości przypadków będzie związane z realizacją inwestycji, dlatego w ramach organizowanego cyklu spotkań będą mogli Państwo uzyskać informacje, dotyczące pozyskiwania środków UE na projekty rozwijające turystykę w Województwie Opolskim. Należy pamiętać, iż wyłącznie dobre przygotowanie merytoryczne jest kluczem do uzyskania dotacji ze środków unijnych. Prawidłowe zaplanowanie inwestycji oraz sporządzenie odpowiedniej dokumentacji są najważniejszymi elementami procesu pozyskiwania dofinansowania z UE.
Podczas spotkania informacyjnego będą mieli Państwo okazję nie tylko dowiedzieć się o zasadach uzyskania dofinansowania, lecz także nawiązać kontakty pomocne w tworzeniu lokalnych platform rozwoju turystyki. Merytoryczną część spotkania poprowadzą doświadczeni eksperci z firmy CTC Polska oraz z Banku Zachodniego WBK.
 

 

Program spotkania „Opolszczyzna, miejsce nie jedno z wielu”
28 kwietnia 2009 r., Starostwo Powiatowe w Kluczborku,

sala konferencyjna Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego

przy ul. Katowickiej 1.

 

12:00 – 12:15 Przywitanie uczestników przez Wicestarostę Kluczborskiego Pana Mieczysława Czaplińskiego.
12:15 – 13:00 Rola Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w rozwoju i promocji turystyki w Województwie Opolskim
13:00– 14:30 Rozwój branży turystycznej w sektorze prywatnym i publicznym poprzez dofinansowanie inwestycji
z funduszy UE w latach 2007-2013
14:30 – 15:00 Rola banków w absorpcji środków unijnych
15:00 – 16:00 Dyskusja

 


Organizatorzy:

Starostwo Powiatowe

w Kluczborku 

INFORMACJA O PROJEKCIE

PROJEKT OPOLSKIEJ REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ ORAZ FIRMY CTC POLSKA Sp. z o.o. „OPOLSZCZYZNA, MIEJSCE NIEJEDNO Z WIELU”
"Opolszczyzna, miejsce niejedno z wielu" to wspólnego projektu Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz firmy CTC Polska Sp. z o.o., który ma na celu zintensyfikowanie przedsięwzięć pro turystycznych przez sektor publiczny i prywatny poprzez zintegrowane działania odpowiadające lokalnym potrzebom.
Fundamentem projektu będą spotkania informacyjno-szkoleniowe w każdym z powiatów województwa opolskiego, skierowane do szeroko rozumianej branży turystycznej (firmy prywatne, stowarzyszenia, samorządy), co do potrzeby i możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje związane z rozbudową i modernizacją infrastruktury turystycznej oraz promocją atrakcji turystycznych. Naszymi działaniami chcemy uświadomić i ośmielić niektórych, potencjalnych inwestorów, którzy byliby w stanie zrealizować duże projekty, w znacznej mierze poprawiające stan usług i infrastruktury turystycznej w województwie, a z drugiej strony wskazać na konieczność współpracy sektora publicznego z prywatnym, jako jedynej drogi do realizacji w pełni zintegrowanych i efektywnych działań pro turystycznych. Efektem dodanym projektu ma być powstanie lokalnych platform, mających na celu realizację wspólnych przedsięwzięć sektora publicznego i prywatnego, dotyczących promocji lokalnych produktów turystycznych. 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku