strona główna

Oddział OIG w powiecie kluczborskim


1 lutego uroczyście otwarto Oddział Opolskiej Izby Gospodarczej na terenie powiatu kluczborskiego. Spotkaniu przewodniczył Prezes Opolskiej Izby Gospodarczej - Janusz Granat wraz ze Starostą Kluczborskim - Piotrem Pośpiechem oraz Wiceburmistrzem Kluczborka - Andrzejem Nowakiem. Szesnastu przedsiębiorców zrzeszonych w Oddziale Kluczbork OIG oraz zaproszeni goście, wśród których byli m.in. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, przedstawicielki Banku PKO BP S. A. Oddział I Kluczbork oraz specjalista d/s wdrażania systemu jakości ISO spotkali się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku.

Na spotkaniu na stanowisko Dyrektora Oddziału Opolskiej Izby Gospodarczej w Kluczborku mianowana została Iwona Zbryk.
Opolska Izba Gospodarcza została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu - Wydział V Gospodarczy w dniu 26 czerwca 1990 roku.

OIG jest instytucją zrzeszającą podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą i reprezentującą ich interesy w zakresie działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej. Jej misją jest wspieranie rozwoju gospodarczego regionu oraz tworzenie sprzyjającego klimatu rozwoju przedsiębiorczości. Prowadzona jest także działalność w zakresie usług marketingowych oraz pomocy nawiązywaniu kontaktów pomiędzy polskimi i zagranicznymi firmami.
 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku