strona główna

Konsultacje dla przedsiębiorców

 

Opolska Izba Gospodarcza Oddział w Kluczborku zaprasza przedsiębiorców z całego powiatu na bezpłatne spotkanie z Konsultantem Regionalnego Punktu Konsultacyjnego przy Krajowym Systemie Usług Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, które odbędzie się 29.05.2008 r. w godzinach od 9.00–17.00 w Kluczborku, w biurze Oddziału Opolskiej Izby Gospodarczej przy ul. Mickiewicza 16/18.

 

Jednym z głównych założeń konsultacji jest przybliżenie zagadnień związanych z możliwościami pozyskiwania środków z Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

W trakcie spotkania zostaną poruszone zagadnienia dotyczące:
· zasad ubiegania się o dotacje
· dostępnych programów pomocy
· dostępnej na rynku ofercie finansowania
· zasad wypełniania wniosków o udzielenie wsparcia
· zasad wyboru akredytowanego wykonawcy
· zasad przygotowania rozliczeń i wniosków o wypłatę wsparcia


Konsultacje będą przeprowadzone indywidualnie. Zainteresowane firmy prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 077 418- 00-61, lub e–mail: oig.oddz.kluczbork@wp.pl
 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku