strona główna

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych - szkolenie


Starosta Kluczborski zaprasza serdecznie przedstawicieli organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu nt. „Fundusz dla Organizacji Pozarządowych”, które odbędzie się 28 maja 2007 r. o godz. 12.00 w Kluczborku, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego, przy ul. Katowickiej 1. Spotkanie poprowadzą specjaliści z firmy Collect Consulting Sp. z o.o.

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych (FOP) został ustanowiony w ramach Mechanizmu Finansowego FOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Jest przeznaczony dla organizacji pozarządowych na realizację przedsięwzięć o charakterze niedochodowym, przyczyniających się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych. Budżet Funduszu wynosi 37,8 milionów euro. Środki te będą dystrybuowane w latach 2007-2009 poprzez otwarte konkursy adresowane do organizacji pozarządowych. Wnioski będzie można składać w ramach trzech komponentów, które obsługiwane będą przez dwóch niezależnych Operatorów:

1. Demokracja i społeczeństwo obywatelskie - Operator: Fundacja „Fundusz Współpracy”;
2. Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój - Operator: ECORYS Polska;
3. Równe szanse i integracja społeczna - Operator: ECORYS Polska.

Program spotkania:

12.00-13.00 „Fundusz dla Organizacji Pozarządowych” – omówienie komponentów, założeń konkursowych i procedury aplikacyjnej
13.00-13.30 Dyskusja


Uczestnictwo w szkoleniu należy potwierdzić do 24 maja 2007 roku pod numerem tel. 077 418 52 18 wew. 153-155 lub pocztą elektroniczną na adres: promocja@powiatkluczborski.pl

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku