strona główna

Nauczyciele nagrodzeni

 

Szesnastu nauczycieli zostało w tym roku uhonorowanych Nagrodami Starosty Kluczborskiego za dotychczasową pracę i związane z nią osiągnięcia. Otrzymali je w czasie powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

A oto nagrodzeni: Roman Wątroba, Leszek Duda – obaj panowie z ZSP nr 2, Beata Bryk i Ewa Poręba – obie panie pracują w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, Joanna Piłat – doradca metodyczny w Powiatowym Ośrodku Dokształcania Nauczycieli, Jarosław Strzelczyk – ZSP nr 1, Leopold Dutko (Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego); Urszula Fiącek z Zespołu Szkół Licealno – Technicznych, Piotr Głodziński, Dariusz Lis, Piotr Pawlikowski i Katarzyna Szewczyk – wszyscy z Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Józef Zając – plastyk, instruktor w Młodzieżowym Domu Kultury (autor projektu statuetki „Plastra Miodu”); Anna Dzierżan – dyrektor PODN, Krystyna Napp – Marczinska – dyrektor SOSW, Anita Kieslich, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.A oto nauczyciele ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat, którzy wcześniej zostali uhonorowani Medalami Komisji Edukacji Narodowej oraz Nagrodami Ministra Edukacji Narodowej oraz Opolskiego Kuratora Oświaty.

Medale Komisji Edukacji Narodowej: Maria Gajek, nauczyciel w SOSW, Irena Zientek, nauczyciel w SOSW

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej: Alina Oczowińska, nauczyciel w SOSW, Joanna Piłat – nauczyciel w ZSO

Nagroda Opolskiego Kuratora Oświaty: Iwona Caputa, nauczyciel w SOSW

Złoty Medal za Długoletnią Służbę otrzymała Jolanta Krzysztowczyk, naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

Medale Komisji Edukacji Narodowej: Anna Dzierżan, dyrektor PODN, Mariusz Kaczmarski – dyrektor ZSO, Anita Kieslich – dyrektor PPP, Krytyna Napp – Marczinska (SOSW), Wiesław Solarewicz – dyrektor WODiDZ.


 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku