strona główna

Starosta wręczył powierzenia dyrektorom szkół

 

29 sierpnia 2007 r. w Zespole Szkół Licealno–Technicznych w Kluczborku odbyła się uroczysta narada dyrektorów szkół i placówek powiatu kluczborskiego, podczas której Starosta Kluczborski wraz z panią Jolantą Krzysztowczyk Naczelnikiem Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kluczborku, pożegnał dyrektorów kończących kadencję oraz wręczył powierzenia stanowiska dyrektora szkoły/placówki osobom, które obejmą stanowiska kierownicze z dniem 1 września 2007 r.
Następnie odbyło się wręczenie powierzeń zadań doradcom metodycznym zatrudnionym w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. W gronie doradców pojawiło się dwóch nowych nauczycieli: Sonia Gawińska – doradca metodyczny języka niemieckiego oraz Mariola Górska – doradca metodyczny sztuki.

Natomiast sześciu dotychczasowych doradców otrzymało z rąk Starosty Kluczborskiego przedłużenia powierzenia zadań: Iwona Baldy – doradca metodyczny języka polskiego, Justyna Gembara – doradca metodyczny języka niemieckiego, Zofia Pańków – doradca metodyczny biologii i przyrody, Joanna Piłat – doradca metodyczny historii i wiedzy o społeczeństwie, Aleksandra Wośko – doradca metodyczny wychowania przedszkolnego, Bogumiła Zawadzka – doradca metodyczny kształcenia zintegrowanego.

 
Podczas narady odbyło się także uroczyste ślubowanie i wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, osobom, które pomyślnie przeszły postępowanie egzaminacyjne: Joannie Boreckiej - Papiorek, Patrycji Belce, Beacie Kowalskiej oraz Magdalenie Szlachcie – Betnarskiej. Wszystkie są nauczycielkami w szkołach prowadzonych przez powiat kluczborski.


Po części uroczystej nastąpiła pierwsza w tym roku szkolnym narada robocza, w trakcie której m.in. podsumowano okres wakacyjny pod względem przeprowadzonych remontów oraz przygotowania jednostek do nowego roku szkolnego 2007/2008, omówiono przebieg i wyniki rekrutacji do klas pierwszych w szkołach ponadgimnazjalnych oraz wyniki matur w szkołach powiatu (tegoroczne wyniki kształtowały się powyżej średniej wojewódzkiej).


W naradzie uczestniczyła również Irena Kielar - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rozwoju Rodziny Rady Powiatu w Kluczborku oraz Pan Mariusz Pieńkowski Przewodniczący Rady Powiatu w Kluczborku.
 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku