strona główna

03.11.2020

"Plastry Miodu" 2020 - odwołane

 

W związku z sytuacją epidemiczną, która w istotny sposób ograniczała w tym roku działalność na rzecz rozwoju i promocji powiatu Starosta Kluczborski podjął decyzję o nieprzyznawaniu Nagród Starosty "Plaster Miodu" za rok 2020. Prosimy zatem o nieskładanie wniosków do tegorocznych nagród

- Mijający rok był ze zrozumiałych względów czasem ograniczonej działalności na rzecz rozwoju i promocji powiatu kluczborskiego. Nie odbyło się wiele planowanych imprez sportowych, kulturalnych, ograniczona była działalność turystyczna, wiele przedsięwzięć w różnych obszarach musiało zostać odwołanych. Postanowiliśmy, że przyznawanie nagród w tej sytuacji mija się z celem. Zapraszam do składania wniosków za rok. Mam nadzieję, że będziemy już funkcjonować w miarę normalnej rzeczywistości - mówi Starosta Kluczborski Mirosław Birecki.

 


 

"Plastry miodu"

 

Do 30 listopada każdego roku można zgłaszać kandydatów do Nagrody Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu". Jest to statuetka przyznawana za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji powiatu kluczborskiego w kategoriach:

1. biznes;
2. kultura;
3. sport;
4. promocja powiatu;

5. postawa społeczna - w której przyznawany jest „Plaster Miodu” im. Rafała Neugebauera
6. za całokształt działalności na rzecz rozwoju i promocji powiatu kluczborskiego.


Nagroda może być przyznana na wniosek:
1. organów administracji samorządowej powiatu kluczborskiego;
2. instytucji z terenu powiatu kluczborskiego;
3. organizacji pozarządowych;
4. osób fizycznych;
5. przedsiębiorstw.

Nagroda może być również przyznana z inicjatywy własnej Starosty Kluczborskiego.

Wniosek należy przesłać lub przekazać osobiście do Starostwa Powiatowego w Kluczborku (adres: ul. Katowicka 1, 46–200 Kluczbork) w terminie do końca listopada każdego roku.

Laureatami nagrody mogą zostać osoby fizyczne, osoby prawne, instytucje, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, podmioty nie posiadające osobowości prawnej, obywatele i instytucje innych państw.

Nagrody są wręczane po zakończeniu roku, za który są przyznawane.

Projektantem statuetki jest Józef Zając - kluczborski artysta plastyk. Głównym elementem statuetki jest ręka, która ma symbolizować pomocną dłoń, a plaster miodu - Ziemię Kluczborską. Podstawę statuetki zdobią motywy architektoniczne charakterystyczne dla każdej z gmin.


 

Wniosek o przyznanie statuetki "Plaster miodu"

Regulamin przyznawania nagrody

Uchwała Rady Powiatu dotycząca przyznawania nagrody

Uchwała Nr XXXIII/224/2021 z dnia 5 lipca 2021 r. zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Nagrody Starosty Kluczborskiego - "Plaster Miodu" oraz przyjęcia wzoru statuetki stanowiącej wyżej wspomnianą nagrodę wraz z opisem

 

 

Laureaci "Plastrów Miodu" w 2019 roku

Laureaci "Plastrów Miodu" w 2018 roku

Laureaci "Plastrów Miodu" w 2017 roku

Laureaci "Plastrów Miodu" w 2016 roku

Laureaci "Plastrów Miodu" w 2015 roku

Laureaci "Plastrów Miodu" w 2014 roku

Laureaci "Plastrów Miodu" w 2013 roku

Laureaci "Plastrów Miodu" w 2012 roku

Laureaci "Plastrów Miodu" w 2011 roku

Laureaci "Plastrów Miodu" w 2010 roku

Laureaci "Plastrów Miodu" w 2009 roku

Laureaci "Plastrów Miodu" w 2008 roku

 

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku