strona główna

Nagroda dla Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej

 

 

21 czerwca 2007 roku podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej została nagrodzona Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna.

Nagrodę za aktywną działalność na rzecz turystyki i promocji Śląska Opolskiego w roku 2006, z rąk Marszałka Województwa Opolskiego Józefa Sebesty odebrała Prezes Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej Pani Maria Żurek.

Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna jest stowarzyszeniem działającym w powiatach kluczborskim i oleskim. Jej głównym celem jest wspomaganie i kreowanie rozwoju turystyki, promocja walorów turystyczno-kulturowych dwóch powiatów: kluczborskiego i oleskiego, w tym także ich gmin. Powstała w 2002 r. i początkowo jako Kluczborska Lokalna Organizacja Turystyczna obejmowała swoim zasięgiem tylko powiat kluczborski. Sytuacja zmieniła się w 2004 roku, kiedy do organizacji przystąpił powiat oleski.

Obecnie, oprócz Samorządów powiatów i gmin, stowarzyszenie w swoich szeregach zrzesza: biura obsługi turystycznej, biura podróży, hotele, restauracje, gospodarstwa eko- i agroturystyczne, szkoły, związki oraz osoby fizyczne.

KOLOT w swoich działaniach szczególnie koncentruje się na wspieraniu obszarów wiejskich poprzez podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska. Działania organizacji skupiają się także wokół promocji naszego regionu poprzez uczestnictwo w targach turystycznych i wydawanie materiałów promocyjnych.
 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku