strona główna

Czas na zmiany

 

13 czerwca rozpoczął się kolejny etap rekrutacji internetowej do szkół ponadgimnazjalnych. Przez sześć dni (tj. do 18 czerwca) można jeszcze zmienić szkołę, którą wybrał każdy z gimnazjalistów. To czas dla tych, którzy podejmowali decyzję zbyt pochopnie i teraz chcieliby dokonać innego wyboru. Przypomnijmy, że etap logowania się i wyboru tzw. szkoły pierwszego wyboru minął 25 maja.

Zalogowany kandydat, który będzie chciał dokonać zmian na swojej liście preferencji, może to zrobić zgłaszając się do swojej szkoły pierwszego wyboru. Tutaj zostanie anulowane poprzednie podanie. Wtedy kandydat w systemie zmieni swoją listę preferencji i zaniesie na nowo wydrukowane, podpisane przez rodzica (prawnego opiekuna) podanie do „nowej” szkoły pierwszego wyboru wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami.

Następny etap rekrutacji związany z wprowadzeniem przez kandydata ocen „końcoworocznych”, wyników egzaminu gimnazjalnego oraz dostarczeniem dokumentów do szkoły pierwszego wyboru będzie miał miejsce w dniach 22 – 26 czerwca.
Pamiętać należy, że trzeba złożyć tyle kopii świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, ile szkół się wybrało w systemie. Kandydaci maksymalnie mogli wybrać trzy szkoły.

 

zobacz także:

Internetowy nabór do szkół ponadgimnazjalnych
 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku