strona główna

Nowe kierunki: klasa mundurowa, klasa Peugeota... 

Do 8 czerwca kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych mogą logować się w systemie naboru elektronicznego i składać podania do wybranych placówek. Wydział Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kluczborku radzi, by nie odkładać tej decyzji i związanych z nią formalności do ostatniej chwili.
- Zdarzały się w ostatnich latach wcale nie tak rzadkie przypadki, że absolwenci gimnazjów przynosili podania po terminie, albo w ogóle zapominali, że trzeba je złożyć – przypomina Anna Nowak, inspektor w Wydziale Edukacji i Sportu. - A to może przecież poskutkować nie przyjęciem do szkoły.

Ratunkiem dla spóźnialskich i zapominalskich jest rekrutacja uzupełniająca, od 6 do 8 lipca, oraz dodatkowa pod koniec sierpnia.

- Apelujemy do gimnazjalistów o dotrzymanie terminów w swoim własnym interesie, by po wakacjach, bez żadnych niepotrzebnych perturbacji mogli rozpocząć naukę w wymarzonej szkole.

Obecnie zarejestrowanych w systemie naboru elektronicznego jest jest ok. 600 gimnazjalistów. Ale dopiero połowa z tej liczby dostarczyła do szkoły podania. A czas nagli.

- Staramy się, aby oferta naszych szkół ponadgimnazjalnych wychodziła naprzeciw oczekiwaniom uczniów i zapotrzebowaniu na rynku pracy – dodaje Anna Nowak. - Co więcej tworzone są nowe, atrakcyjne kierunki kształcenia.

Dla przykładu: w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku nowością jest klasa lingwistyczno – turystyczna przygotowująca do studiów filologicznych, oraz na takie kierunki jak geografia, geologia, turystyka.

W Zespole Szkół Licealno–Technicznych w Kluczborku utworzona została klasa policyjna, nazywana też mundurową z dodatkowymi zajęciami wychowania fizycznego czy zajęciami samoobrony. Klasa ta przygotowuje do pracy w służbach mundurowych: m.in. policji czy straży pożarnej lub do podjęcia studiów na tego typu uczelniach. Uczniowie mają tam WOS, historię a także język angielski na poziomie rozszerzonym)

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 nowością jest kierunek: technik hotelarstwa, przygotowujący do pracy w tego typu placówkach i do dalszej edukacji w tym kierunku.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 uruchamia od września klasę patronacką Peugeota, który przekaże szkole Peugeota 407. Uczniowie będą mogli w trakcie nauki zrobić prawo jazdy, odbywać praktyki u dilerów Peugeota, na zakończenie edukacji otrzymają Certyfikat Technika Dyplomowanego Peugeota. A we wrześniu czeka ich jeszcze jedna niespodzianka, o czym już wkrótce.

Uwaga gimnazjaliści: wszelkie informacje o naborze, oferty szkół, także spoza powiatu kluczborskiego na stronie: www.opolskie.edu.pl, link do niej znajduje się też na stronie: www.powiatkluczborski.pl.
 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku