strona główna

Minister o kluczborskim szpitalu
 

Marek Haber, wiceminister zdrowia uważa, że nowe przepisy regulujące organizację ochrony zdrowia w Polsce otwierają szansę na pozyskanie przez powiat rządowego wsparcia finansowego dla przekształconych szpitali. Mówił o tym podczas konferencji polskich szpitali niepublicznych zorganizowanej w Kluczborku. Zorganizowało ją Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych, któremu przewodniczy Renata Jażdż – Zaleska, dyrektor PCZ.

W konferencji uczestniczył wiceminister Haber, współautorzy ustawy o działalności leczniczej, przedstawiciele NFZ-u, szefowie przekształconych szpitali z całego kraju.

Głównym tematem konferencji byłą dyskusja na temat projektów nowelizacji ustaw regulujących organizację ochrony zdrowia w Polsce, a przede wszystkim nowa ustawa o działalności leczniczej. Ma obowiązywać od 1 maja. Intencją ustawodawcy było usprawnienie procesu przekształceń szpitali publicznych w niepubliczne placówki samorządowe.

Wiceminister Haber mówił o tym, że szpitale niepubliczne radzą sobie lepiej, powołując się na dane resortu zdrowia, z których wynika, że dodatni wynik finansowy zanotowało aż 80 procent przekształconych placówek, nie zdarzyło się też aby któraś z nich została postawiona w stan upadłości.

Intencją resortu zdrowia jest usprawnienie procesu przekształceń. Nie ma mowy o obowiązkowym przekształcaniu sp zoz-ów, ale nowych tworzyć się nie będzie.

- Przeszliśmy trudną drogę przekształcając nasz szpital – mówi Piotr Pośpiech, starosta kluczborski, mając na myśli spory, które wywoływała ta kwestia. - Doszło nawet do referendum w sprawie odwołania rady powiatu w związku ze zmianami w szpitalu. Wielokrotnie atakowano nas w tej sprawie. Ale czas pokazał, że to była słuszna decyzja, a teraz wszystkie szpitale w kraju podążają tą samą ścieżką.

Co ważne, rząd chce zapobiec dalszemu zadłużaniu się publicznych szpitali w ten sposób, że samorządy będące ich organami założycielskimi będą miały musiały spłacić dług szpitala w ciągu 3 miesięcy od opracowania bilansu placówki. Jeśli to nie nastąpi, będą miały równo rok na przekształcenie sp zoz-u w spółkę kapitałową, tyle, że prościej. Nie będzie wymagana likwidacja sp zoz-u, opinii z NFZ i biznesplan.


Monika Kluf

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku